Siirry sisältöön

Asuntosijoittamisen tuoton osatekijät – vuokratuotto ei kerro koko potentiaalia – osa 2/2 – Blogi #25

09/09/2015
Väliseinä poistettu

Mikäli tulet lukemaan tätä kirjoitusta vasta nyt, suosittelen, että luet ensin ensimmäisen osan, jossa käydään läpi oman pääoman kasvattamisen komponenteista tulevaisuuden arvonnousu ja ostohetken arvonnousu. Tässä kirjoituksessa jatketaan käymällä läpi lainanlyhennysten tuoma arvonnousu ja kassavirran kasvattamisen komponentit.

Vuokratuotto ja kassavirta

Sijoitusasuntoja käteisellä ostavalle arvonnousu ja vuokratuotto ovat pitkälle riittäviä tunnuslukuja. Asuntosijoittajalle syntyy ajan kanssa näppituntuma, millä tasolla vuokratuoton pitää olla, että kohteeseen kannattaa perehtyä enemmän. Mitä suurempaa velkavipua asuntosijoittamisessa käyttää sitä enemmän vuokratuotto tai vuokratuotto-% on vain suuntaa antava tunnusluku, jonka avulla voidaan eri asuntoja ja alueita verrata keskenään.

Vuokratuoton tai vuokratuotto-%:in oikeaoppisessa laskentakaavassa ei huomioida korkokuluja eikä lainan lyhennyksiä. Veroja määriteltäessä korot saa vähentää mutta lainan lyhennyksiä ja rahastoitavia remonttivastikkeita ei saa vähentää kuluina. Sen sijaan asuntosijoittamisen kulut, joita ei voi yksittäiseen asuntoon kohdistaa, voi vähentää tuloista ja ne alentavat maksettavaa veroa. Tällaisia kuluja ovat esim. Suomen Vuokranantajat ry:n jäsenmaksu tai “Osta, vuokraa, vaurastu” -kirjan hankintahinta. Vuokratuotto-%:a laskettaessa käytetään jakajana hankintakustannusta + remonttivaraa. Velkavipua käyttävänä asuntosijoittajana tällä on minulle pienempi merkitys, koska minua kiinnostaa enemmän sijoitetun pääoman tuotto. Näistä syistä johtuen velkavipua käyttävälle asuntosijoittajalle kassavirran laskeminen on vuokratuottoa paljon tärkeämpää. Valitettavasti asuntosijoittamista käsittelevissä kirjoituksissa kassavirtaa ei juuri avata, vaikka kerrotaankin velkavivun ilosanomaa ja muistutetaan, että vuokralainen lyhentää sitä lainaa. Lainanlyhennyksiin perustuva arvonnousu vaatii kassavirtakäsitteen ymmärtämistä ja siitä syystä käsittelen sitä ensin.

Kassavirta = Vuokrat ja muut tuotot – tuloutettavat hoito- ja korjausvastikkeet ja muut asuntoon ja sen vuokraustoimintaan suoraan kohdistuvat kulut – korot ja lainan veloitusmaksu – lainan lyhennys – rahastoitavat remonttivastikkeet

Lisäksi pitää muistaa, että mikäli vuokraustoiminnasta syntyy positiivista tuloa, pitää siitä maksaa 30-33 % veroa. Jos kassavirta on verojen verran positiivinen, tarkoittaa se käytännössä sitä, että asuntosijoitustoiminta ei sinä vuonna ole tuottanut yhtään euroa kassavirtaa uudelleen sijoitettavaksi. Tällainen ei pääsääntöisesti ole minua tyydyttävää asuntosijoitustoimintaa mutta voi silti ostohetken ja lainanlyhennysten arvonnouskomponenttien kautta olla perusteltua. Omaan sijoitusfilosofiaani kuuluu, että asuntosijoitustoiminnan pitää tuottaa selvästi positiivista kassavirtaa verojen jälkeenkin.

Vuokratuotto-%:in sijaan velkavipua käyttävän asuntosijoittajan pitäisi tarkastella positiivisen kassavirran (ennen veroja) suhdetta sijoitettuun pääomaan, joka paremmin kuvaa, minkälaista tuottoa sijoitukselleen saa. Eli jos vaikka aikaisemmin käyttämäni Lauttasaaren esimerkki tuottaa tänä vuonna 2500 € positiivista kassavirtaa ja sijoitettu pääomani olisi 22200 €, olisi kassavirtatuotto 11,3 % tälle vuodelle.

Lainanlyhennysten tuoma arvonnousu

Mikäli asuntosijoitus tuottaa positiivista kassavirtaa niin paljon, että verojen maksun jälkeenkin tilin saldo on vähintään 0 €, silloin aidosti pätee viisaus “vuokralainen lyhentää asuntosijoittajan lainaa”. Jokainen lainanlyhennys siis kasvattaa omaa pääomaa. Tämän pääoman voi ottaa uudelleen käyttöön ihan samalla tavalla kuin tulevaisuuden ja ostohetken arvonnousut eli hyödyntämällä vapautuneen vakuusarvon uuden lainan kautta. Tulevaisuuden ja ostohetken arvonnousuun verrattuna lainanlyhennysten tuoma arvonnousu on tehokkaampaa, koska sitä vastaan saa 100 % lainaa. Pankkihan jo kertaalleen vähensi markkinahinnasta 25-30% alkuperäistä vakuusarvoa määrittäessään.

Mikäli asuntosijoituksen kassavirta on negatiivinen, arvonnoususta toteutuu vain osa tai ei ollenkaan negatiivisen kassavirran suuruudesta riippuen. Pelkään, että monen kasvukeskuksesta isolla velkavivulla asunnon ostaneen tuoreen asuntosijoittajan kassavirta on negatiivinen, jolloin hän, pääomatuloverot maksettuaan, subventoi muilla verotetuilla tuloillaan omaa asuntosijoitustoimintaansa ja tarjoaa samalla kodin jollekin sitä tarvitsevalle.

Käytetään taas Lauttasaaren asuntoa esimerkkinä. Sen laina lyhenee noin 3000 € vuodessa kassavirran ollessa siis aidosti positiivinen eli vuokra kattaa myös lainanlyhennykset. Mikäli omarahoitusosuus olisi ollut 30% eli 22200 €, olisi tämän arvonnousun tuotto 13,5 % sijoitetulle pääomalle.

Vuokrankorotukset ja vuokrausasteen maksimointi kassavirran kasvattamisessa

Mikäli sijoitusstrategiana on asuntojen ostaminen ja vuokraaminen, on varmistettava, että vuokrasopimuksessa on määritelty vuokrankorotusehto. Vuokrankorotuksen ilmoituspäivä kannattaa tallentaa älypuhelimeen vuosittaiseksi tapahtumaksi hälytyksellä varustettuna.

Pelkkää elinkustannusindeksiä ei kannata käyttää vuokrankorotusehtona. Asuinkerrostalon ylläpidon kustannukset kasvoivat viimeisen vuoden aikana 1,9 %. Elinkustannusindeksi laski samaan aikaan 5 pistettä eli pelkästään siihen sidottu vuokrankorotus olisi ollut 0 €. Yksi hyvä tapa on käyttää indeksiin sidotun korotuksen yhteydessä lauseketta “… kuitenkin vähintään x %”. X riippuu mm. markkinasta, taloyhtiöstä ja asunnosta.

Vuokrausasteen maksimoinnin kannalta voi joskus olla järkevää jättää vuokrankorotus tekemättä. Varsinkin nykyisessä taloustilanteessa esim. pientä eläkettä saava vuokralainen voi ilahtua pienenkin vuokrankorotuksen tekemättä jättämisestä. Vastineeksi hän voi mainita asiasta useaan otteeseen ystäväpiirilleen, josta voi sitten löytyä uusi pitkäaikainen vuokralainen.

Vuokrausasteen maksimoimisen kannalta on tärkeää käynnistää asunnon markkinointi välittömästi, kun on saanut tiedon edellisen vuokralaisen poismuuttamisaikeista. Lisää aiheesta löytyy blogitekstistä “Tavoitteena 100 %:in vuokrausaste”. Vuokrausasteen maksimointitoimenpiteiden seurauksena itseltäni on joskus lipsunut vuokralaisvalintaan liittyvät toimenpiteet, joiden laiminlyönnistä voi olla kannattavuudelle negatiivisia vaikutuksia.

Veroetujen hyödyntäminen kassavirran kasvattamisessa

Valtio tarjoaa asuntosijoittajille veroetuja vastineeksi siitä, että sijoittajat tarjoavat vuokra-asuntoja niitä tarvitseville. Vuokratuloista saa vähentää taloyhtiön kirjanpidossa tuloutettavat vastikkeet, sijoituslainojen korot ja muut sijoitus- ja vuokraustoiminnan kulut. Poistoja asunnoista ei saa tehdä.

Tietyin reunaehdoin asunnon remontointikulut saa vähentää verotuksessa vuokratuloista (kts. verottajan ohje). Verojen välttäminen tai itse asiassa verojen maksun siirtäminen tulevaisuuteen on harvoin esitetty keino asuntosijoittamisen tuoton kasvattamiseen. Tätä voi harjoittaa aktiivisesti ainakin kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on vuokratulojen uudelleen sijoittaminen sijoitusasuntojen remontointiin.

Otetaan esimerkki, jossa vuokraustoiminta tuottaa 10000 € verotettavaa tuloa, josta joutuisi maksamaan 30 % eli 3000 € pääomatuloveroa. Kun tämä raha lähtee sijoittajan tililtä verottajalle, ei se enää koskaan tuota sijoittajalle mitään. Jos tekee yhteen sijoitusasuntoon 5000 € maksavan remontin, voi vähentää remontin kustannuksen verotettavasta tulosta, jolloin maksaisikin vain 1500 € pääomatuloveroa. Jos tämän 5000 € remontin ansiosta pystyy korottamaan asunnon vuokraa 25 €/kk, on remontin “vuokratuotto-%” 6 %. Edellä kirjoituksessa esitettyjen mallien mukaisesti tämä 1500 € ei ole sijoittajan omaa rahaa vaan 0-korkoista verottajan rahaa, jonka maksua verottajalle sijoittaja vain siirtää tulevaisuuteen. Eli omaa pääomaa sijoittaja käyttää remonttiin 3500 €, jolloin sijoitetun pääoman tuotto onkin lähes 9 %. Jos taas käyttää verottajan rahaa 1500 €, pankin rahaa 3000 € ja omaa rahaa 500 €, tuotto onkin jo 60 %. Ja tietysti 25 € vuokrankorotuksesta osalla lyhennetään 3000 € pankkilainaa eli vuokralainen lyhentää myös remonttiin otettua lainaa, joka kohdan “lainanlyhennysten tuoma arvonnousu” mukaisesti edelleen kasvattaa tuottoa. Lainanhoitokulujen jälkeen positiivista kassavirtaa jää 7-8 €/kk, joka vielä tuottaa 500 € sijoitetulle pääomalle vuodessa mukavat 20 %. Olen toistanut tätä mallia muutaman vuoden ja se on toiminut erinomaisesti.

Nyt lukijan täytyy ymmärtää, että kaikki tämä toimii vain, jos remontti nostaa asunnon arvoa uuden vuokralaisen silmissä siten, että hän on valmis maksamaan 25 € kuukaudessa korkeampaa vuokraa. Jos et omaa sisustussilmää, mene rautakaupan tapetti- tai maaliosastolle, etsi käsiisi naispuolinen myyjä ja pyydä häneltä ehdotusta laminaatista, tapetista ja maaleista. Kerää ne yhteen ja pyydä 5:ltä ohikulkevalta asiakkaalta mielipide. Jos kaikki ihastelevat, kirjoita myyjän nimi muistiin. Omasta mielestäni omaan hieman sisustussilmää ja toimin silti näin.

Mikäli sijoitusasunto on karmea murju, ja sellaisia on paljon, saattaa olla, että vuokralaiset vaihtuvat tiheään ja asunto on tyhjillään 1-2 kk vuokralaisten välillä. Jos remontin avulla vuokralaiset saa pysymään pidempään ja asunto menee nopeammin vuokralle, on tuotto edellä esitettyä suurempi, vaikka vuokraa ei korottaisi yhtään. Huonokuntoisen asunnon vuokraus saattaa kannattaa välittömästi ostohetken jälkeen, koska oston yhteydessä tehdystä remontista ei saa ylläkuvattua verohyötyä, koska remontin kustannuksia ei saa vähentää vuokratuloista. Mikäli ostamani asunto on vuokrauskelvoton, teen alkuun mahdollisimman pienen remontin vain asunnon vuokrauskelpoiseksi saattamiseksi.

Remontti luonnollisesti kasvattaa myös asunnon arvoa, joka taas kasvattaa sijoitetun pääoman tuottoa. Minulla ei ole toistaiseksi ollut tarvetta selvittää, voiko asuntoon tehdyllä remontilla käytännössä korottaa asunnon vakuusarvoa. Jos jollain lukijalla on kokemuksia tästä, lisää tieto kommenttikenttään. Pankkiyhdyshenkilölleni näytän kyllä kuvia asunnoista remontin jälkeen eikä siitä ainakaan haittaa ole ollut rahoitusneuvotteluissa. Fiksu pankkihenkilö kyllä tajuaa, että hyväkuntoinen asunto menee nopeasti vuokralle, jolloin sijoittajalle kertyy tuloja, joilla lainoja hoidetaan. Hän myös tajuaa, että hyväkuntoiset yksiöt on helppo realisoida, jos kaikki menisi pieleen ja pankki joutuisi vakuuksia realisoimaan.

Toinen tapa hyödyntää veroetuja on vaikuttaa aktiivisesti taloyhtiön tekemien remonttien rahoitussuunnitteluun. Muistuttelen isännöitsijöitä ja hallitusten puheenjohtajia säännöllisin väliajoin siitä, että taloyhtiön remonttien kerättävät vastikkeet rahastoimisen sijaan tuloutettaisiin taloyhtiön kirjanpidossa. Asiasta löytyy Isännöintiliiton ja Suomen Vuokranantajat ry:n yhdessä tekemä ohjeistus, jonka linkkiä lähetän sähköpostilla isännöitsijöille. Näin vastikkeet saadaan vuokratuloista vähennyskelpoisiksi. Itse kassavirtaan sillä on neutraali vaikutus mutta pankkitilille jää enemmän rahaa, koska kassavirrasta maksettavat verot pienenevät tuloutettavan vastikkeen verovähennyskelpoisuuden ansiosta. Rahastoitavat vastikkeet kasvattavat hankintamenoa ja verovähennyshyödyn saa, usein inflaation rankasti syömänä, vasta asuntoa myydessä. Koska taloyhtiöiden ei ole tarkoitustakaan tehdä verotuloja kerryttävää voittoa, toivon, että tämän kenellekkään lisäarvoa tuottamattoman pyörittämisen poistaminen on osana normien purkua ja toiminnan tehostamista. Parhaiten tämä asia on yleensä hoidettu kerrostaloissa, jotka ovat sijoittajien omistuksessa.

Lainanhoitokulujen lasku kassavirran kasvattamisessa vrs. inflaation tuoma lisähyöty

Jos olisin kirjoittanut tätä tekstiä 5 vuotta sitten, otsikkona olisi ollut “3 kuukauden euribor-korkojen hyödyntäminen sijoituslainoissa”. Muutaman kuukauden poikkeusta lukuunottamatta 3 kuukauden euribor on ollut aina alle 12 kuukauden euriborin. Uudet lainat otin ja ehdin muuttamaan lähes kaikki vanhat lainani 12 kk euriborista 3 kuukauden euriboriin sidotuksi, kun se vielä oli mahdollista. Tämä muutos on tuonut mukavan kassavirtaparannuksen viimeisten vuosien aikana. Oman käsityskykyni mukaan mittavaa potentiaalia korkojen edelleen laskemiselle ei enää ole ja laskevien korkojen lisähyöty asuntosijoitussalkun kassavirran parantamisessa on minimaalinen.

Jos unohdetaan kaikki negatiiviset vaikutukset, velkavipua hyödyntävän asuntosijoittajan paras kaveri ainakin teoriassa on uutta rahaa markkinoille suoltava keskuspankki yrityksissään saada kasvua aikaiseksi, jonka seurauksena inflaatiokin kiihtyisi. Käytännössä tämä ei toistaiseksi ole onnistunut. Mediassa kehutaan kilpaa matalaa korkotasoa mutta juuri kukaan ei vaivaudu tarkentamaan, että velkavivuttavalle asuntosijoittajalle inflaatio olisi paljon parempi.

Inflaation kiihtyessä korot nousevat, hinnat nousevat, vuokrat nousevat, palkat nousevat mutta sijoituslainan pääoma ei nouse. Mikäli lainat on sidottu 3-12 kuukauden euriboreihin ja inflaatio lähtee nousuun, menettää osan tämän kyydin riemuista kohonneina korkokustannuksina. Mikäli lainat ovat kiinteäkorkoisia, pääsee nauttimaan inflaation kyydistä, kun entistä pienempi osa vuokratuloista menee lainanhoitokuluihin eli inflaatio ns. syö lainoja.

Alkukesästä 2015 järjestelin lainasalkkuni uudestaan siten, että aikaisemmin 100 %:sti lyhyisiin korkoihin sidottu lainasalkkuni on nyt 80 %:sti kiinteäkorkoinen seuraavat 10 vuotta. Toistaiseksi virallisesta inflaatiosta ei ole ollut mitään merkkejä (vuokrien ja asumisen kulujen noususta tätä ei tosin voi päätellä) mutta 3-4 vuoden kuluttua voi jo arvioida, kuinka hyvä tai huono liike kiinteään korkoon sitominen oli. Suomessa en ole juuri kuullut kenenkään tällaista liikettä suosittelevan eli itseäni saan syyttää, jos menee pieleen. USA:ssa monet asuntosijoittajat suosittelevat ennätysalhaisen korkotason hyödyntämistä sitomalla lainat kiinteään korkoon.

Yhteenveto

Monilla on virheellinen käsitys siitä, että vuokralaisen maksamat vuokrat jäävät vastikkeiden maksun jälkeen lokoisaa elämää viettävän vuokranantajan tuhlattavaksi. Näin käy ainoastaan, jos asunnot on ostettu käteisellä. Harvalla vain on 1-2 miljoonaa euroa käteistä asuntoihin sijoitettavaksi. Passiivisista tuloista pääsee nauttimaan vasta, kun asuntojen ostamiseen otetut lainat on maksettu pois. Siihen kuluu helposti 20-30 vuotta, jona aikana vuokranantajan pankkitilille lopullisesti jäävät rahat eivät suinkaan mahdollista leveää elämää ja nekin usein sijoitetaan uudelleen remontteihin tai seuraavaan asuntoon. Näistä syistä asuntosijoittaminen ei ole nopea tie rikastumiseen vaan hidas mutta suhteellisen varma tie vaurastumiseen. Tätä vaurautta voi kasvattaa tehokkaasti käyttämällä velkavipua viisaasti ja kasvattamalla kassavirtoja vuokraustoimintaa parantamalla ja siirtämällä verojen maksua tulevaisuuteen sijoittamalla lisäarvoa tuoviin remontteihin.

Vielä lopuksi pari käsitettä lukijoiden pohdittavaksi

Sijoitetun pääoman tuotto-% = (arvonnousu + arvonnousu ostohetkellä + lainan lyhennykset + kassavirta) / sijoitettu pääoma

Oman pääoman tuotto-% = (arvonnousu + arvonnousu ostohetkellä + lainan lyhennykset + kassavirta) / oma pääoma

Sijoitettu pääoma on aina se rahamäärä, jonka on omaa (ei siis pankin) rahaa sijoittanut. Ensimmäisen sijoitusasunnon ostohetkellä sijoitettu ja oma pääoma ovat sama. Ajan kuluessa arvonnousut ja positiivinen kassavirta kasvattavat omaa pääomaa. Oman pääoman tuotto-% heikkenee, ellei sitä sijoita uudestaan. Kassavirta on käteistä rahaa ja helposti sijoitettavissa uudelleen. Arvonnousujen kautta tullut oma pääoma vapautetaan sijoitettavaksi myymällä (muista pääoman osamenetys lopullisesti verottajalle) tai hyödyntämällä se vakuusarvona, jota vastaan otetaan lainaa.

9 kommenttia
 1. Mervi Tanskanen permalink

  Hei! Onpa hieno ja selkeä blogi asuntosijoittamisesta! Harmi, että törmäsin tähän vasta nyt. Jokatapauksessa aloittelen sijoitusasuntojen ostamista ja kassavirrasta seuraava kysymys: Ostettavassa kohteessa on yhtiövelkaa 9000€, tämä on tuloutettu, eli sitähän ei kannata maksaa pois, vaan se on verovähennyskelpoinen. Kuitenkin tuo rahoitusvastike syö kuukausittaista kassavirtaa päälle 100€ edestä. Jos vuokra on 460€, hoitovastike 125,4€ ja rahoitusvastike 167,20, on verojen jälkeen ilman rahoitusvastiketta (jos sen maksaisi kaupantekohetkellä pois) kassavirta 234,22€, kun taas rahoitusvastike vähennettynä ja verojen jälkeen 117,18€.

  • Hei ja kiitos mukavasta palautteesta.

   Oleellisinta tässä on se, että yhtiövelkaan kohdistuva suorituksesi tuloutetaan taloyhtiön kirjanpidossa riippumatta siitä, maksatko sen kerralla pois vai kuukausittain. Tämä kannattaa tarkastaa isännöitsijältä. Lisäksi kannattaa tarkistaa, kuinka usein ja mihin aikaan vuodesta kertasuorituksen voi tehdä. Lisäksi kannattaa tarkastaa verottajalta, voiko tuloutettavan yhtiölainasuorituksen vähentää vuokra- tai pääomatuloista, jos niitä vasta alkaa kertymään 1. sijoitusasunnon oston jälkeen. Laitan tämän varmuuden vuoksi, koska en ole vastaavassa tilanteessa itse ollut enkä ole veroasiantuntija.

   Mikäli em. selvitysten jälkeen olet tilanteessa, että yhtiölainasuoritus on tuloutettava ja vuokratuloista vähennyskelpoista kaikissa tapauksissa, silloin suorituksen määrä ja ajankohta vaikuttaa siihen, missä vaiheessa ja miten verohyödyn haluat kotiuttaa.

   Jos päätät lyhentää taloyhtiölainaa kuukausittain, sinulle jää 167,40 € verotettavaa vuokratuloa, joka kuukausi eli vero on 50,22 €/kk. 9000 € summa pysyy sinulla käteisenä joustavasti käytettävissä johonkin muuhun sijoitukseen ja kasvaa kassavirran verran 117,18 € kuukaudessa. Mikäli verovuoden loppuun mennessä et ole maksanut lainaa pois, verottajalle menee osa tuotosta pysyvästi. Tämä voi olla järkevää vastineeksi siitä, että tuo 9000 € pysyy hallinnassasi, koska puskuria kannattaa pitää.

   Jos päätät maksaa taloyhtiölainan kerralla pois, saat täyden verolykkäyshyödyn maksuvuoden ja mahdollisesti tulevien vuosien verotuksesta riippuen muista tuloistasi. Katso verottajan sivuilta esimerkit alijäämähyvityksestä. Kun verolykkäysvara on loppuunkäytetty, kuukausittain menevä vero on 50,22 € sijaan 100,38 € eli veronmaksua et voi välttää mutta sitä voit siirtää eteenpäin. Verotusta siirtämällä voit tehokkaasti kasvattaa sijoitussalkun arvoa, mikäli sijoitat verosuunnittelun avulla saavutetut rahat. Jos käytät 9000 € yhtiölainan poismaksuun, vapautuu vastaava summa vakuusarvoa, jota vastaan voit saada uutta lainaa 70 %:ia vakuusarvosta. Tämä lainan saanti ei aina ole itsestäänselvyys eikä siksi ole yhtä joustava kuin käteinen. Jos taas otat lainaa pankista maksaaksesi tuon 9000 €, voit vähentää myös sen lainan korot vuokratuloista.

   Verottajan sivuilta löytyy tästä selitykset esimerkkeineen.

 2. Mervi Tanskanen permalink

  Kiitos, olipa selkeä ja kattava vastaus.

 3. Pari juttua:

  A. Kiitokset erinomaisesta blogistasi. Tämä blogisi on mielestäni a-ryhmää kaikkien asuntosijoitus-, sijoitus- ja miksei muidenkin blogien joukossa.
  B. Vastaus kysymykseesi. Itse olen niin köyhä (tai käytänyt niin rankkaa velkavipua), että olen useamman kerran selvittänyt, voiko remontilla vaikuttaa asunnon vakuusarvoon. Omalla kohdallani käytännössä aina on voinut. Toki myös pankkisuhteeni on melko hyvä.
  C. Loistava esimerkki inflaatiosta ja kiinteästä korosta. Itselläni on edelleen kaikki 100% lyhyessä korossa, mutta suunnittelen 50% sitomista kiinteään seuraavan 6-12 kk kuluessa.

  • Kiitos mukavasta palautteesta.

   Hyvä juttu, että jaoit kokemuksesi vakuusarvon noususta remontin ansiosta. Itse olen myös kirjoituksen jälkeen tehnyt saman vakuusarvon korotuksen remontoiduissa asunnoissa.

   Paras aika muuttaa muuttuvat korot kiinteiksi on silloin, kun korot on alhaalla. Vaikka nousun merkkejä ei vielä näy, olen itse vaihdon jo tehnyt.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Asuntosijoittamisen tuoton osatekijät – vuokratuotto ei kerro koko potentiaalia – osa 1/2 | Ostan Asuntoja
 2. Asuntosijoitustavoitteeni 2016 | Ostan Asuntoja
 3. “Ostan Asuntoja” – asuntosijoittamisen 10 käskyä | Ostan Asuntoja
 4. Asuntosijoittaminen ja inflaatio | Ostan Asuntoja

Saa kommentoida

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: