Siirry sisältöön

Tietosuoja

Henkilötietojen käyttö http://www.ostanasuntoja.com -sivustolla

Www.ostanasuntoja.com -verkkosivujen harjoittama vuokra-asuntojen markkinointi edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen, muuhun asialliseen yhteyteen tai asiakkaan antamaan suostumukseen. Henkilötietoja käytetään esimerkiksi asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään, asuntojen kunnossapitotehtäviin sekä asuntojen markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Www.ostanasuntoja.com kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan yksityisyyden ja henkilötietojen suojaukseen sekä noudattaa hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Henkilötietoja kerätään pääasiassa asiakkaalta itseltään. http://Www.ostanasuntoja.com voi lisäksi kerätä www-sivustoillaan käyttäjien päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta http://www.ostanasuntoja.com ylläpidon ulkopuolelle, pois lukien asunnon omistajan vaihtumista koskevat tilanteet.

Henkilötietolain mukaan jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse vaan sen on oltava kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pyydetään lähettämään osoitteeseen Harri Huru, Harolankuja 80, 32830 Riste. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava nimi, osoite ja henkilötunnus, halutaanko tarkastaa johonkin tiettyyn asiaan liittyviä tietoja, kaikki tiedot vai tiedot joltain tietyltä ajanjaksolta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva itseään koskeva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, vanhentunut, puutteellinen tai tarpeeton tieto. Korjausvaatimukset pyydetään lähettämään osoitteella Harri Huru, Harolankuja 80, 32830 Riste.

Kielto-oikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin. Aiemmin annetun suoramarkkinointiluvan voi myös peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla kiellosta http://www.ostanasuntoja.com ylläpidolle, esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen harri@ostanasuntoja.com.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat http://www.ostanasuntoja.com asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan rekisterin (asiakasrekisteri) rekisteriselosteesta.

Rekisteriseloste, asiakasrekisteri

Rekisteriseloste, suoramarkkinointi

www.tietoturvaopas.fi – ajankohtaista tietoa tietoturvasta

%d bloggaajaa tykkää tästä: