Siirry sisältöön

Onko negatiivista kassavirtaa tuottavaan sijoitusasuntoon sijoittamisessa mitään järkeä? Blogi #136

Onko negatiivista kassavirtaa tuottavaan sijoitusasuntoon sijoittamisessa mitään järkeä? Blogi #136

”Ostan Asuntoja Blogin” kuplassa tällainen ajatus saa pääosin täystyrmäyksen eikä pääse jatkokierroksille. Positiivinen kassavirta on minulle asuntosijoittajana se, joka tarjoaa ruuan, rauhallisen yöunen ja keinon edetä kohti päämääriäni ilman, että täytyy ottaa huikeita riskejä. Se on ollut jokaisen asuntosijoituskohteeni ehdoton ja tinkimätön sijoituskriteeri. Poikkeuksen on voinut tehdä kohde, jossa tiedän, että kassavirran voin kääntää positiiviseksi omin toimenpitein muutaman vuoden sisällä kohteen hankinnasta.

Ostan Asuntoja Podcast #7Ostan Asuntoja Podcastin jaksossa #7 vieras Antti Palkén kyseenalaisti hyvin tätä ajattelua irrottamalla positiivisen kassavirran sijoitusasunnosta ja valaisemalla, että se liittyy kohteen rahoitukseen eikä itse asuntoon. Oma positiivisen kassavirran sijoituskriteerini on kytketty 70 %:n velkavivun käyttöön liittyen lainaan, jonka takaisinmaksuaika on 20 vuotta ja lyhennystapa on tasalyhenteinen ja korko on vähintään 10 vuoden kiinteä korko. Eli todellakin Antin oppien mukaan tässä on vaikka kuinka monta rahoitukseen liittyvää ominaisuutta, jotka eivät liity ostettavan sijoitusasunnon ominaisuuksiin. 

”Osta, vuokraa, vaurastu” -blogista: ”Uusin ostoksemme”

Mikäli onnistun ostamaan kohteen 15 % alle markkinahinnan löytämällä motivoituneen myyjän, jonka ongelman ratkaisemalla saan vastineena alennuksen, voin myös tehdä kohteesta kassavirtapositiivisen, vaikka se markkinahintaan ostettuna (ja rahoitettuna) olisikin kassavirtanegatiivinen. Eli Antin oppeja laajentaen, kassavirtapositiivisuus (tai -negatiivisuus) voi liittyä myös ostajan kaupantekotaitoihin ja myyjän motivaatioon, joista molemmat ovat täysin sijoitusasunnosta irrallisia tekijöitä eivätkä vaikuta välittömästi yhtään sen vuokrattavuuteen tai markkina-arvon kehittymiseen tulevaisuudessa. Oikein verkostoitumalla voi myös päästä ostamaan kassavirtapositiivisen sijoitusasunnon, vaikka sama asunto nettivahtien kautta markkinahintaan ostettuna tuottaisikin negatiivista kassavirtaa samalla 70 %:n velalla rahoitettuna.

Miten asuntosijoittaja voi lähestyä kassavirtaa tehdessään sijoituspäätöstä?

Kuuntelin Jukka Oksaharjun ajatuksia asuntosijoittamisesta. Hän kertoi käyttävänsä 100 %:n velkavipua ostaessaan sijoitusasuntoja. Mietin, kuinka monen kuulijan muistiin jäi vain tämä osio. Hän nimittäin jatkoi kertomalla, kuinka hänellä on osinkoaristokraateista koostuva kassavirtaa tuottava pörssisalkku, sijoituksia listaamattomiin yhtiöihin, palkkatyö ja lisäksi varmaan myyntituloja kirjoista, joita hän ei maininnut. Lisäksi hän selitti, miten hän on rakentanut ”tee se itse” -korkosuojauksen kahta korkojen noususta hyötyvää finanssialan pörssiyhtiötä omistamalla. Eli hänen koko sijoitussalkkunsa velkavipu-% on kaikkea muuta kuin 100 %. Ostaessaan sijoitusasuntoja hän vain käyttää muita vapaita vakuuksia, jolloin hänen käteispositionsa ei pienene sijoitusasuntokauppojen myötä.

Selvyyden vuoksi palaan vielä omaan positiivisen kassavirran sijoituskriteeriini 70 %:n velkavipua käyttäen. Se on laskennallinen kriteeri. Välillä voin ostaa sijoitusasunnon käteisvaroillani, jolloin velkavipu-% on 0. Olen silti tehnyt laskelman 70 %:n velkavipua käyttäen, koska tulen uudelleenrahoittamaan kohteen 6-18 kuukauden sisällä. Vastaavasti voin joskus onnistua ostamaan kohteen 15 %:n alennuksella, 70 %:n pankkirahoitusta käyttäen ja 15 %:n myyjän lyhytaikaista rahoitusta käyttäen, jolloin velkavipuni on 100 % markkinahinnasta laskettuna. Kalkyylin olen kuitenkin tehnyt 70 %:n velkavipua käyttäen, joka on oma tapani tehdä sijoituspäätöksiä ja joka johtaa positiiviseen kassavirtaan ja 70 %:n velkavipuun, kun myyjän rahoitus on maksettu koko asuntosijoitussalkun tulevista kassavirroista, vaikka seuraavan 12 kuukauden kuluessa.

Mitä eri tapoja on rahoittaa asuntosijoitustoimintaa? YouTube #27

Asuntosijoitusta tehdessään jokaisen asuntosijoittajan tulisi esittää itselleen 1 tai 2 kysymystä:

 1. Tuottaako sijoitus (ei siis asunto) positiivista kassavirtaa? Mikäli vastaus on ”ei”, kysymys 2 on ajankohtainen.

 2. Sijoitus tuottaa negatiivista kassavirtaa. Mistä sijoituksen tuotto tulee?

Negatiivinen kassavirta tarkoittaa sitä, että sijoitus vie tililtä rahaa joka kuukausi enemmän kuin sinne tulee. Voiko tällainen miinusmerkkinen asuntosijoituskohde olla kannattava? 

Ostan Asuntoja Blogista: Kassavirtatuotto-% asuntosijoituksen kannattavuuden mittarina

Mahdollistavatko päämäärät ja tavoitteet negatiivisen kassavirran asuntosijoituskohteen?

Jos ottaa tarkasteluun ihan kaikki Suomessa myynnissä olevat asunnot, valtaosa niistä ei sovellu sijoituskohteiksi ollenkaan. Huono vuokrattavuus, huono realisointimahdollisuus, huono kunto ja lähestyvä teknisten järjestelmien päättyvä käyttöikä voivat kaikki yksittäisinäkin tekijöinä tehdä kohteesta pysyvästi huonon sijoituskohteen, vaikka se voikin olla monelle samanaikaisesti hyvä koti. Eli paljon pitää tehdä karsintatyötä, jos haluaa painottaa markkina-arvonnousua sijoituskriteerinä.

Ennen kuin lähtee arvioimaan negatiivisen kassavirran sijoituskohdetta, pitää omat päämäärät ja niistä johdetut tavoitteet olla kirkkaina. Periaatteessa jokainen sijoittaja hakee sijoitukselleen tuottoa mutta silti löytyy isoja ja kokeneita sijoittajia, jotka sijoittavat valtavia summia bondeihin, jopa sellaisiin, joiden tuotto on negatiivinen. Tavoitteena on tietysti silloin varmistaa, että riski arvonlaskusta on minimaalinen, jonka vastineeksi luovutaan tuotosta ja jopa hyväksytään pieni negatiivinen tuotto. Kun bondit eivät ole tarjonneet mitään tuottoa vuosiin, moni on siirtänyt sijoituksiaan asuntoihin ilman, että tavoitteena on positiivinen kassavirta ja tekniikkana velkavivun käyttö. Kun samoista sijoituskohteista on kilpailemassa erilaisen tuottotavoitteen omaavia sijoittajia, perinteiset korkeampaa vuokratuottoa ja positiivista kassavirtaa painottaneet sijoittajat joutuvat joko tinkimään sijoituskriteereistään tai kaivamaan uusia koloja tuottavia kohteita löytääkseen.

Markkina-arvonnousu asuntosijoituskohteen sijoituskriteerinä

Arvo-osakkeisiin sijoittamalla Oksaharju hakee osingoista tulevaa vakaata, jopa kasvavaa kassavirtaa. Listaamattomiin yhtiöihin sijoittamalla hän hakee arvonnousua yhtiön tuote- tai palvelukehityksen onnistumisesta niin hyvin, että se lyö tai voi lyödä läpi markkinoilla ja sitä kautta voi moninkertaistaa arvonsa. En tiedä, onko Oksaharju aktiivisesti vaikuttamassa omistamiensa listaamattomien yritysten toimintaan arvonkehitykseen vaikuttaakseen mutta asuntosijoittamisessa hänelläkään markkina-arvonnousu ei ole laskelmissa mukana.

Silti markkina-arvonnousuun pyrkiminen ei asuntosijoittamisessa ole väärin, kunhan ymmärtää, että siihen ei voi omin toimenpitein helposti vaikuttaa. Oksaharjukin ymmärtää, että Sammon arvonkehitykseen hän ei voi omin toimenpitein vaikuttaa mutta Stadighin ja Wahlroosin näyttöjen perusteella sekä osingonmaksukyky että osakkeen markkina-arvo voivat todennäköisemmin nousta kuin listaamattomaan yritykseen sijoituksen tekemällä. 

Samalla tavalla markkina-arvonnousua painottava negatiivisen kassavirran hyväksyvä asuntosijoittaja voi tehdä asuntosijoituspäätöksen vaikkapa kohteeseen, joka sijaitsee alueella, jossa on historiallisesti tapahtunut arvonnousua ja joka hyötyy sijaintinsa puolesta kaupungistumisen megatrendistä ja on halutulla alueella. Itse kaatuisin tekemällä negatiivisen kassavirran sijoituksen Helsingin Lauttasaaressa rakentuvaan kerrostalon 100 asuntoon eli se ei tukisi päämäärääni ja tavoitettani. Käteismiljoonille turvapaikkaa tavoitteleva sijoittaja voi olla todella tyytyväinen saadessaan kohteesta heti 2,5 %:n vuokratuoton, suhteellisen varman myytävyyden ja potentiaalisen arvonnousun historiallisen arvokehityksen pohjalta ja nähdä omien päämääriensä kannalta sijoituksen erinomaisena. Historiallisesti tällainen kohde on vähintäänkin tarjonnut suojaa inflaatiota vastaan.

Omistan itse pari sijoitusasuntoa Lauttasaaresta ja olen kokenut markkina-arvon nousun ihanuuden tuottojen kasvattajana. Silti lisäsijoitusten tekeminen edes muutamaan asuntoon Lauttasaaressa ei tällä hetkellä sovi päämääriini eikä tavoitteisiini. 

Oheisen, PTT:n Lauri Vuoren Twitterissä jakaman graafin pohjalta voisin sanoa, että olen erinomainen ennustaja ja sijoittaja, kun päätin asua vuokralla 1988-1994, ostaa ensimmäisen omistusasunnon 1995 Tampereelta, ostaa omistusasunnon 1998 Helsingin Lauttasaaresta ja ostaa pari sijoitusasuntoa Lauttasaaresta 2004.

Lähde Tilastokeskus, Macrobond, PTT

Näiden päätösten erinomaisuuden olen kuitenkin huomannut vasta jälkiviisautena. Ne syntyivät seuraavasti:

 • 1988-90 omistusasunnon ostaminen olisi saanut talouteni liian ahtaalle korkeista hinnoista johtuen
 • 1990-1994 asuntojen hinnat jatkoivat laskuaan, ei ollut syytä kiirehtiä
 • 1997 käytössä ei ollut mitään tietoa, että asuntojen nousuun kääntynyt hintakehitys suurella varmuudella kääntyisi taas laskuun
 • 1997 ostettu asunto oli hyvin hoidetun taloyhtiön pommikuntoisin asunto eli arvonnousupotentiaali omin keinoin oli varma
 • 2004 olin ”jukkaoksaharjumaisessa” tilanteessa; palkkatyö, turvallisen iso osinko-osakesalkku, jossa iso siivu Sampoa, lähes velaton täysin remontoitu omistusasunto ja usko kaupungistumisen jatkumiseen ja että Länsi-Metron tuleminen ei ollut lopullisesti hinnoiteltu Lauttasaaren asuntoihin

Vastaavasti samaa graafia hyödyntäen katson markkina-arvonnousua painottavaa kassavirtanegatiivista asuntosijoitusta seuraavasti tietämättä, olenko oikeassa vai väärässä:

 • onko käytössäni tietoa tai näkemystä, jonka pohjalta voin riittävällä varmuudella uskoa, että kasvukeskusten hyvän vuokrattavuuden sijoituskohteiden markkina-arvot ovat kaukana huipusta ja graafin historiakehitys jatkuu riittävällä varmuudella
 • onko käytössäni tietoa tai näkemystä, jonka pohjalta voin riittävällä varmuudella arvioida sijoituspäätöstä tehdessäni, kuinka monta % markkina-arvo nousee ja kuinka monta vuotta eteenpäin tämä %-luku voi toimia sijoituspäätökseni pohjana
 • onko käytössäni tietoa tai näkemystä, jonka pohjalta voin riittävällä varmuudella uskoa, että sijoituspäätöstä tehdessäni oleelliset kustannuserät kehittyvät siten, että voin niiden pohjalta tehdä sijoituspäätöksen
 • onko käytössäni tietoa tai näkemystä, jonka pohjalta voin riittävällä varmuudella uskoa, että sijoituspäätöstä tehdessäni vuokrataso kehittyy siten, että voin tehdä sijoituspäätöksen siltä pohjalta

Näihin kysymyksiin pitää ottaa kantaa, jotta voi vastata alun 2-kysymykseen ”mistä sijoituksen tuotto tulee”, jolla katetaan ensin negatiivisen kassavirran vaikutus ja saadaan sen päälle riskin edellyttämä tuotto ja voitto. Tässä kohtaa tulee vastattavaksi kolmas kysymys:

3. Kuinka pitkän ajan negatiivinen kassavirta voi jatkua ennen kuin markkina-arvonnousu pitää toteutua

Oksaharjukin varmaan miettii, mikä on kurssitaso, jolla osaketta voi ostaa lisää, millä kurssitasolla pidättäydytään osto- ja myyntitoimenpiteistä ja millä tasolla päädytään myymään pörssiosaketta. Hän seuraa yritystä ja sen johdon toimepiteitä sekä yrityksen toimialan markkinanäkymiä ja päivittää näiden osalta näkemystään ja päättää toimenpiteistä. Pörssilistattujen osakkeiden likvidiys on asuntosijoitusta paljon parempi mutta toisaalta hintavaihtelu eli volatiliteetti on paljon korkeampi. Markkina-arvonnousuun tai säilyttämiseen sijoituspäätöksenä perustavalla asuntosijoittajalla ei ole matalan volatiliteetin takia tarvetta äkkipäätöksiin mutta heikon likvidiyden takia tarve seurata yllämainittujen tekijöiden muuttumista on todellinen.

Asuntosalkunrakentaja.fi Blogista: Asuntomarkkina 2019 ja ostojen ajoittaminen

Osin sama pohdinta ja tarve ovat olemassa myös positiivisen kassavirtasijoittajan sijoituskohteiden osalta mutta perustavaa laatua oleva ero on siinä, että itse sijoituskohde tuottaa koko ajan tarjoten puskuria erilaisia tuottoa alentavia tekijöitä vastaan.

Sijoituskriteerinä pitkän tähtäimen päämäärä tai tavoite, jota negatiivisen kassavirran asuntosijoitus tukee

Kansan perinteinen ajattelumalli on ollut, että omistusasuminen on se parempi asumismuoto ja että omistusasuminen on aina vuokra-asumista kannattavampaa. Tätä polkua on perinteisesti edetty ASP-laina ottamalla ja ensimmäisen mahdollisuuden tullen siirrytty ensiasunnon omistajaksi. 

Monet muut asumismuodon valintaan vaikuttavat tekijät ovat alkaneet nostaa päätään ja nuorille edellä kuvattu kansanviisaus ei ole niin itsestään selvä. Tämän ideologisen kaksinkamppailun väliin on jäänyt vaihtoehtoiset etenemistavat ja niiden kiihkoton tarkastelu. Pakkaa sekoittaa myös jatkuva ”kohtuuhintaisen asumisen” ihannointi, jonka varjolla tuodaan erilaisia asumisen arpajaisia, hitaksia, osaomistus- ja osuuskuntamalleja, joista ei helposti ota selvää, kuka maksaa, kenellä riski on ja kuka hyötyy tuotoista.

Ostan Asuntoja Blogista: “Omistusasuminen on vuokra-asumista kannattavampaa” – totta vai tarua

Yksi vaihtoehtoinen tapa päästä omistusasuntoon kiinni on asuntosijoittajien havittelemien yksiöiden ja pienten kaksioiden hylkääminen ja kolmioon sijoittaminen. Sijoitusasuntona tämä kolmio voi olla huono mutta sen toista makuuhuonetta vuokraamalla voi kattaa merkittävän osan asuntolainan koroista ja lyhennyksistä samalla itse asunnon toisessa makuuhuoneessa asuen.

Paljon työn vuoksi matkustavien ja siksi hyvin tienaavien sinkkujen tai dinkkujen asumistarve voi tyydyttyä hyvinkin vaatimattomalla vuokra-asunnolla, jossa käydään tekemässä vaatehuoltoa viikonloppuisin ja avaamassa postit, jotka eivät vielä ole jostain syystä sähköisesti avattavissa. Matkapäivien vähenemistä odottava keskusta-ensiasunto voi olla jo hankittuna mutta siellä asuu vuokralainen, jonka vuokra kattaa pääosan tililtä lähtevistä maksusuorituksista ja palkkatuloista riittää hyvin loppujen kattamiseen ja vaatimattomamman, lähellä lentokenttää sijaitsevan asunnon vuokraan.

4-henkinen lapsiperhe voi tehdä kassavirtanegatiivisen asuntosijoituksen kasvukeskuksen pienempään sijoitusasuntoon yhdistämällä siihen ajatuksen, että lasten aikuistumisen myötä asunnosta tulee vanhempien uusi koti. Ensimmäiset 15 vuotta vuokralainen maksaa valtaosan kuluista ja lainanlyhennyksistä. Sen jälkeen asunto voi vielä toimia perheen aikuistuneiden lasten opiskeluasuntona, jonka jälkeen vanhemmat muuttavat lopulta velattomaan kaupunkiasuntoonsa.

Myös hyväkuntoisille senioreille, jotka arvostavat mahdollisimman pitkää omatoimisuutta, asunnon ostaminen kerrostaloyhtiöstä, jossa on autohalli, esteetön kulku, sisätilayhteys liiketiloihin ja yksityiseen hoivakotiin, jonka palvelutarjontaan kuuluu joustavat hoivamuodot, joissa myös edestakainen siirtyminen hoivakodin tilapäishuoneesta takaisin omaan kotiin on mahdollista, voi olla perustelu kassavirtanegatiivisen sijoituksen tekemiseen. Asunnossa ensin asuva seniorimpi vuokralainen kattaa valtaosan kuluista ja lopullista päämäärää tukevan sijoituksen tehneelle sijoitus täyttää tavoitteen, vaikka kassavirta olisi negatiivinen ja pysyisi negatiivisena siihen asti, kunnes asunto on velaton. 

Esimerkkilistaa voisi hyvin jatkaa mutta sen pitäisi jo antaa riittävän kuvan tilanteista, joissa kassavirtanegatiivinen sijoitus ilman varsinaista näkymää sen markkina-arvonnoususta tai kääntymisestä laina-ajan kuluessa kassavirtapositiiviseksi ei ole olemassa. Näin voi toki käydä mutta sijoituspäätöstä ei ole tehty niiden varaan vaan se on tehty selkeiden päämäärien pohjalta tukemaan niiden saavuttamista.

Yhteenveto

Ostan Asuntoja Blogissa kirjoitetaan asuntosijoittamisesta ja vuokraustoiminnasta hyvin paljon kirjoittajan omien päämäärien ja tavoitteiden pohjalta. Kirjoituksissa ei pyritä vakuuttamaan kaikkia, että vain huru-ukkomainen ajattelu on sitä ainoaa oikeaa asuntosijoittamisajattelua. Blogissa on vuosien varrella kerrottu hyvin avoimesti kirjoittajan ajattelusta ja perusteltu tätä ajattelua teorian ja käytännön kautta. Hieman huru-ukkomaisia piirteitä omaavat asuntosijoittajat ovat voineet samaistua ja saada lisävakuutusta omalle ajattelulleen. Huru-ukkomainenkin ajattelu on kehittynyt ja muuttunut vuosien varrella, vaikka mitään täydellistä takinkääntöä ei ainakaan vielä ole tapahtunut eikä ole näköpiirissä.

Noudata kuitenkin seuraavia ohjeita:

 • selvitä itsellesi, miksi asuntosijoittaminen sopii omiin päämääriisi ja tavoitteisiisi
 • tätä ei voi tehdä ennen kuin omat päämäärät ja tavoitteet on mietitty, mieti ne
 • selvitä ja ymmärrä, miten jokainen harkitsemasi sijoituskohde sopii päämääriisi ja tavoitteisiisi
 • ymmärrä, mistä tuotto tulee ja jos se ei tule positiivisesta kassavirrasta, ymmärrä vasta tulevaisuudessa tulevaan tuottoon liittyvät riskit ja epävarmuustekijät ja varaudu niihin
 • mieti valmiiksi suunnitelma B, jonka otat ripeästi käyttöön, jos pääsuunnitelma A ei toteudu

Sekä kassavirtaa että markkina-arvonnousua painottavissa asuntosijoitusstrategioissa vuosi on erittäin lyhyt aika. Varaa riittävästi kestävyyskykyä. Sitä kysyttiin 1989 ostaneilta markkina-arvonnousuun uskovilta asuntosijoittajilta. Osalla sitä myös oli.


Tämän  blogikirjoituksen sponsoroi:

Asuntosalkunrakentaja.fi

Asuntosalkunrakentaja.fi on asuntosijoittajille tarkoitettu sivusto, jossa voit tankata tietoa asuntosijoittamisella vaurastumisesta sekä artikkeleista että ladattavasta E-kirjasta. Voit myös liittyä sisäpiiriin, jota kautta pääset käsiksi hyviin sijoitusasuntoihin alle markkinahintojen. Tutustu sivustoon Asuntosalkunrakentaja.fi


Ostan Asuntoja Podcastin kaikki jaksot

Ostan Asuntoja YouTube -kanavan voi tilata tästä

Ostan Asuntoja Podcast #32 – Terhi ”Vauras Nainen” Majasalmi, osa 2

Ostan Asuntoja Podcast #31 - Terhi "Vauras Nainen" Majasalmi, osa 1

Tänään jatketaan Terhi Majasalmen kanssa. Hän on auttanut ja inspiroinut monia suomalaisia tavoittelemaan ja saavuttamaan taloudellisia tavoitteita ja unelmia.

Ostan Asuntoja Podcast #31 – Terhi “Vauras Nainen” Majasalmi, osa 1

Terhi on aloittanut oman varallisuutensa kasvattamisen nollasta. Ja tietysti Terhin yksi keino vaurastumiseen on ollut asuntosijoittaminen, josta juttelemme tässä jaksossa.

Pyrin kysymään Terhiltä asioita, joita en itse ollut kuullut tai lukenut. Matka on ollut välillä vaikea  ja vastoinkäymisiä on ollut.


Ostan Asuntoja Podcastia voi tilata, ladata ja kuunnella Apple Podcastin, Spotifyn, Stitcherin ja SoundCloudin kautta. SoundCloudissa toistaiseksi vain 2-3 uusinta jaksoa $144 vuosimaksun takia.


Voit kuunnella podcastia myös tästä linkistä:

//html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/8482151/height/360/theme/standard/thumbnail/yes/direction/backward/


Lisätietoa mainituista lähteistä, podcastin vieraasta ja hänen ajatuksistaan:

Terhi Majasalmi nettisivut

Varallisuusakatemia

Terhi Majasalmi, Unna Lehtipuu – Rikastasmo; Adlibris E-Kirja, BookBeat E-Kirja **

Terhi Majasalmi, Camilla Tuominen – Koululaisen rahakirja; Adlibris Sidottu

Terhi Majasalmi – Totuus taloudestasi; Adlibris Nidottu

Joonas Orava, Olli Turunen – Osta, vuokraa, vaurastu; Adlibris Sidottu, Adlibris E-kirja, Blogi

Vauras Nainen Facebook

Terhi Majasalmi, Unna Lehtipuu – Rikastamo Podcast Supla:ssa

Terhi Majasalmi Twitter, Instagram, LinkedIn


Ostan Asuntoja Podcast -sponsori

Peab

Kiinnostaako sinua tarjota huolettomia uusia vuokrakoteja Suomen kasvukeskuksissa?

Peab on pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, joka suunnittelee ja rakentaa tutkitusti* parhaan asiakastyytyväisyyden uusia koteja.

Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla, ne suunnitellaan toimiviksi ja rakennetaan kunnolla täyttämään sijoitusasunnon omistajien tärkeimmät kriteerit. Huolettomuutta voi halutessaan lisätä ulkoistamalla vuokrauksen luotettavalle yhteistyökumppanille.

Ainoastaan avainasiakkaat saavat tiedon asuntosijoittajille suunnatuista erikoistarjouksista. Käy liittymässä helposti osoitteessa peabkoti.fi/avainasiakas.

Helmikuun 2019 loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan kaksi Ostan Asuntoja Podcastin vieraidenkin suosittelemaa Petri Roinisen ”Asunto – Elämäsi tärkein sijoitus” -kirjaa.

*EPSI Rating Uudisrakentaminen 2018 -tutkimus


Ostan Asuntoja -sponsori:

Asuntopehtoori

Asuntopehtoori on vuokranantajan perustama yritys, joka tarjoaa vuokravälitystä alkaen 500 euron palkkiolla. Palkkioon sisältyy ensimmäisen vuoden ajalta vuokratakuu. Mainitse vuokravälitystoimeksiannon yhteydessä ”Ostan Asuntoja” ja saat 5%:n alennuksen palkkiosta.

Uutena palveluna ”Tee se itse” -vuokravälitys – käy tutustumassa

Lisätietoa löytyy osoitteesta asuntopehtoori.fi


** Adlibris ja Bookbeat, -linkkien kautta sekä kokeilujakson tilaamalla että paperi-, e- tai äänikirjan hankkimalla tuet hieman Ostan Asuntoja sisällöntuotantoa.

Bookbeat e- ja äänikirjat: Lataa BookBeat-sovellus mobiililaitteeseesi. Kokeile tästä e- ja äänikirjapalvelua maksutta kahden viikon ajan. Ilmaisjakson päätyttyä voit jatkaa palvelua hintaan 16,90€/kk ja voit lopettaa tilauksen koska vain. *


Ostan Asuntoja Podcastin kaikki jaksot

Ostan Asuntoja YouTube: Miten velkavipu toimii asuntosijoittamisessa? YouTube #46

Video

Mikä on asuntosijoittajan BRRRR-strategia? YouTube #47

mikä on asuntosijoittajan brrrr-strategia?

Tämä talvinen asuntosijoittamisen muoto tulee sanoista Buy, Renovate, Rent, Refinance ja Repeat eli suomalaisittain Osta, (Vuokraa), Remontoi, Vuokraa, Uudelleenrahoita ja Toista. Ilmeinen ORVUT-strategia siis.

 

 

Ostan Asuntoja Blogista: Asuntosijoittamisen lumipalloefekti – “Osta, vuokraa, remontoi, uudelleenrahoita, toista” -strategia

Lisää talvisuutta strategiaan löytyy siitä, että sen ytimessä on lumipallon kasvattaminen, johon kuuluu myös verotuslumipallon pakastaminen kesäajaksi, jolloin samaa verotuskokkaretta kasvatetaan seuraavan talven lumilla.

Ostan Asuntoja Blogista: Miten uudelleenrahoitus toimii asuntosijoittamisessa?

Lasten liukuria muistuttavien vuokraa -sanan ympärillä olevien merkkien merkitys selviää videolta.

YouTube: Mitä verovähennyksiä ja milloin asuntosijoittaja voi tehdä vuokratulosta, kun sijoitusasunto on juuri hankittu? YouTube #4


Ostan Asuntoja YouTube -kanavan voi tilata tästä

Ostan Asuntoja Podcast: Ostan Asuntoja Podcast #20 – Maria “jos minä pystyn, muutkin pystyy” Friström osa 1

Asuntosalkunrakentaja.fi Blogissa: BRRRR-asuntosijoitusstrategia – siis mikä?

BRRRR-casesta on tulossa Ostan Asuntoja Podcast -spesiaalijakso, Stay Tuned!

Mikset suosittele flippausta tai 100 %:n velkavipua kaikille nopeuttamaan vaurastumista? YouTube #48

Ostan Asuntoja Podcast #31 – Terhi ”Vauras Nainen” Majasalmi, osa 1

Ostan Asuntoja Podcast #31 - Terhi "Vauras Nainen" Majasalmi, osa 1

Tällä kertaa sain vieraaksi fanittamani Terhi Majasalmen, joka on auttanut ja inspiroinut monia suomalaisia tavoittelemaan ja saavuttamaan taloudellisia tavoitteita ja unelmia.

Terhi on aloittanut oman varallisuutensa kasvattamisen nollasta. Tässä jaksossa keskustelemme paljon siitä, miten päättäväisyydellä voi saada aikaan isoja tuloksia, kunhan ymmärtää sen, että asiat vaativat pitkäjänteisyyttä. Pyrin kysymään Terhiltä asioita, joita en itse ollut kuullut tai lukenut. Jos mielikuvasi rajoittuu hienoa autoa ajavaan ja shamppanjaa nauttivaan varakkaaseen naiseen, kannattaa kuunnella ja laajentaa mielikuvaa.

Ostan Asuntoja Podcast #32 – Terhi “Vauras Nainen” Majasalmi, osa 2

Ja tietysti Terhin yksi keino vaurastumiseen on ollut asuntosijoittaminen.


Ostan Asuntoja Podcastia voi tilata, ladata ja kuunnella Apple Podcastin, Spotifyn, Stitcherin ja SoundCloudin kautta. SoundCloudissa toistaiseksi vain 2-3 uusinta jaksoa $144 vuosimaksun takia.


Voit kuunnella podcastia myös tästä linkistä:

//html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/8393348/height/360/theme/standard/thumbnail/yes/preload/no/direction/backward/


Lisätietoa mainituista lähteistä, podcastin vieraasta ja hänen ajatuksistaan:

Terhi Majasalmi nettisivut

Varallisuusakatemia

Terhi Majasalmi, Unna Lehtipuu – Rikastasmo; Adlibris E-Kirja, BookBeat E-Kirja **

Terhi Majasalmi, Camilla Tuominen – Koululaisen rahakirja; Adlibris Sidottu

Terhi Majasalmi – Totuus taloudestasi; Adlibris Nidottu

Vauras Nainen Facebook

Terhi Majasalmi, Unna Lehtipuu – Rikastamo Podcast Supla:ssa

Terhi Majasalmi Twitter, Instagram, LinkedIn


Ostan Asuntoja Podcast -sponsori

Peab

Kiinnostaako sinua tarjota huolettomia uusia vuokrakoteja Suomen kasvukeskuksissa? 

Peab on pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, joka suunnittelee ja rakentaa tutkitusti* parhaan asiakastyytyväisyyden uusia koteja. 

Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla, ne suunnitellaan toimiviksi ja rakennetaan kunnolla täyttämään sijoitusasunnon omistajien tärkeimmät kriteerit. Huolettomuutta voi halutessaan lisätä ulkoistamalla vuokrauksen luotettavalle yhteistyökumppanille. 

Peabin avainasiakkaana saat tiedot uusista kohteista sähköpostiisi ennen julkista ennakkomarkkinointia ja pääset varaamaan mieleisesi asunnon. Käy liittymässä helposti osoitteessa peabkoti.fi/avainasiakas. 

Helmikuun 2019 loppuun mennessä liittyneiden kesken arvotaan kaksi Ostan Asuntoja Podcastin vieraidenkin suosittelemaa Petri Roinisen ”Asunto – Elämäsi tärkein sijoitus” -kirjaa.

*EPSI Rating Uudisrakentaminen 2018 -tutkimus


** Adlibris ja Bookbeat, -linkkien kautta sekä kokeilujakson tilaamalla että paperi-, e- tai äänikirjan hankkimalla tuet hieman Ostan Asuntoja sisällöntuotantoa.

Bookbeat e- ja äänikirjat: Lataa BookBeat-sovellus mobiililaitteeseesi. Kokeile tästä e- ja äänikirjapalvelua maksutta kahden viikon ajan. Ilmaisjakson päätyttyä voit jatkaa palvelua hintaan 16,90€/kk ja voit lopettaa tilauksen koska vain. *


Ostan Asuntoja Podcastin kaikki jaksot

Ostan Asuntoja Blogista: Kassavirtatuotto-% asuntosijoituksen kannattavuuden mittarina

Video

Miten velkavipu toimii asuntosijoittamisessa? YouTube #46

miten velkavipu toimii asuntosijoittamisessa?

Tällä kertaa vastataan kysymyksen, miten velkavipu toimii asuntosijoittamisessa. Videon alkupuolella käydään läpi, mitä velkavivun hyödyntäminen hienoimmillaan tarkoittaa, kun markkinahinnat nousevat.

Videolla selitetään myös, että velkavipu toimii ihan samalla periaatteella, mikäli markkinahinnat laskevat ja silloin ei korkean velkavivun ottaneilla asuntosijoittajilla, ei myöskään omistusasujilla, ole kivaa, jos tulee joku taloudellinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi tai pahenemisen ehkäisemiseksi sijoitusasunto on pakko myydä.


Tämän blogikirjoituksen sponsoroi:

Asuntopehtoori

Asuntopehtoori on vuokranantajan perustama yritys, joka tarjoaa vuokravälitystä alkaen 500 euron palkkiolla. Palkkioon sisältyy ensimmäisen vuoden ajalta vuokratakuu. Mainitse vuokravälitystoimeksiannon yhteydessä ”Ostan Asuntoja” ja saat 5%:n alennuksen palkkiosta.

Uutena palveluna ”Tee se itse” -vuokravälitys – käy tutustumassa

Lisätietoa löytyy osoitteesta asuntopehtoori.fi

img_0070


Ostan Asuntoja YouTube -kanavan voi tilata tästä

Ostan Asuntoja Blogista: ”Rahaa avaimista” -keino sijoitusasunnon haltuun saamiseksi – 8 kohtaa. Blogi #135

Ostan Asuntoja Podcast: Ostan Asuntoja Podcast #30 – Vaimon ja Excelin kanssa asuntosijoittava Janne Pyrrö, osa 2

”Rahaa avaimista” -keino sijoitusasunnon haltuun saamiseksi – 8 kohtaa. Blogi #135

Rahaa avaimista

Vaikka olisi kuinka huolellisesti tehnyt vuokralaisvalintaan liittyvät tehtävät, silti voi käydä niin, että vuokralaiseksi tulee vuokransa maksamatta jättävä vuokralainen. On myös täysin mahdollista, että vuokralaisen elämäntilanne muuttuu vuokrasuhteen aikana siten, että kyky maksaa vuokraa tai kyky pitää vuokrakodistaan hyvää huolta tai molemmat heikkenevät samanaikaisesti. Laiminlyömällä vuokralaisvalintaan liittyviä tehtäviä vuokranantaja voi kasvattaa tällaisen tilanteen todennäköisyyttä.

Kun tällainen tilanne osuu kohdalle eikä neuvottelu vuokralaisen kanssa yhteistyössä tuota toivottua tulosta, vuokrasopimuksen purku on seuraava vaihe. Kun vuokrasopimus on purettu, siihen ei liity normaalia irtisanomisaikaa vaan vuokrasuhde päättyy välittömästi. Tyypillisesti vuokrasopimusta purettaessa vuokralaiselle annetaan muutama päivä aikaa muuttaa asunnosta pois ja luovuttaa se vuokranantajan haltuun. 

Ostan Asuntoja YouTube: Mitä vuokranantajan tulee huomioida, kun vuokrasopimus on purettava? YouTube #20

Mikäli vuokralainen lopettaa kommunikoinnin tai kieltäytyy luovuttamasta asuntoa vuokranantajan hallintaan, vuokranantaja joutuu käynnistämään häätöprosessin käräjäoikeudessa. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa kokeilla ”rahaa avaimista” -keinoa.

Mikä on ”rahaa avaimista” -keino ja miksi se voi hyödyttää sekä vuokranantajaa että vuokralaista?

”Rahaa avaimista” -keino perustuu ajatukseen, että epäonnistuneen vuokrasuhteen edettyä vuokrasopimuksen purkuvaiheeseen ja viimeistään häätöprosessin käynnistyttyä, vuokranantajalle tulee kannattavammaksi antaa vuokralaiselle käteistä rahaa vastineeksi asunnon hallinnan luovuttamisesta kuin odottaa, että käräjäoikeus saa häätöpäätöksen tehtyä ja ulosottomies häädön hoidettua.

Häätöprosessin läpikäyminen voi tapauksesta ja käräjäoikeuden kiireistä riippuen kestää 2-6 kuukautta, jolloin 500 euron kuukausivuokralla olevan sijoitusasunnon omistaja voi menettää vuokratuloja 1000-3000 euroa. 

Mikäli vuokralainen yhä asuu asunnossa, hän saa tiedon odottavasta häädöstä ja ymmärtää, että lähtö asunnosta on edessä ennemmin tai myöhemmin. Näiden viimeisten asumiskuukausien aikana vuokralaisen motivaatio pitää vuokrakodistaan hyvää huolta on mahdollisimman pieni. Menetettyjen vuokratulojen lisäksi vuokranantajan vahingot voivat kasvaa asunnon korjauskustannusten kautta tuhansilla euroilla.

Kannattaisiko vuokralaiselle tarjota 100-200 euroa asunnon luovuttamisesta vuokrasopimuksen purun jälkeen? Kannattaisiko maksaa 100 euron lisäbonus siitä, että asunto on siivottu? Kannattaako vuokralaisen hyödyntää tarjous?

Tässä kirjoituksessa pohditaan vastausta yllä esitettyihin kysymyksiin ja käydään läpi pääkohdat, mitä tulee ottaa huomioon ja miten toimia ”rahaa avaimista” -keinoa yritettäessä.

1. Hyväksy ”vuokraustoiminnan tappiota tulee” -pettymys ja ryhdy toimiin

Jokainen vuokranantaja, joka päätyy tilanteeseen, jossa ”rahaa avaimista” -keinoa pitää harkita, on totutellut tappioiden syntymisajatukseen vähintään kahden kuukauden maksamattomien vuokrien mittaisen ajanjakson tai on antanut varoituksia vuokralaiselle omistamansa asunnon huonosta hoidosta. Tai molempia. Mikäli tämä ajanjakso ei ole riittänyt itsesäälissä peuhtaroimiseen ja sympatiapisteiden kerjäämiseen (sosiaalisessa) mediassa, kannattaa vakavasti miettiä, onko ”osta ja pidä” -asuntosijoittaminen itselle sopiva sijoitusmuoto ja -strategia.

Ostan Asuntoja YouTube: Miten käsitellä pettymyksiä asuntosijoittajana? YouTube #45

Tämä pettymys on vielä suurempi, jos vuokranantaja on jättänyt noudattamatta yhtä vuokraustoiminnan perussääntöä, joka on ”älä koskaan anna avaimia ennen kuin vakuus on maksettu”. Valtaosalle yksi oppikurssi riittää tämän perussäännön oppimiseksi. Fiksummat oppivat sen toisten virheiden kautta.

2. Aseta tavoitteeksi ”sijoitusasunnon haltuun saaminen mahdollisimman nopeasti”

Mitä nopeammin pääsee pettymyksestä yli sitä kirkkaammin pystyy ajattelemaan ja toimimaan analyyttisesti ja johdonmukaisesti. Jokainen tapaus ja vuokralainen ovat erilaisia. Vuokranantajan tulee pystyä analysoimaan kaikkea tietoa käyttäen mahdollisuuksiaan saada kaikki menetetyt vuokratulot, oikeusprosessin kustannukset ja mahdolliset asunnon korjauskustannukset ulosoton kautta takaisin. Tässä kohdassa on hyvä muistaa, että asunnon haltuun saamisen ja mahdollisten korjausten valmistumisen välisen ajan menetetty vuokratulo ei ole korvattava kustannus.

”Rahaa avaimista”

Ellei vuokranantajalla ole erityistä tietoa siitä, että asuntoa hoidetaan hyvin, vaikka vuokrat ovat maksamatta ja että vuokralaisella on pysyvä tulolähde, josta ulosotto voidaan suurella varmuudella tehdä häätöä seuraavien kuukausien ja vuosien aikana, kannattaa kokeilla ”rahaa avaimista” -keinoa asunnon haltuunsaamiseksi mahdollisimman nopeasti.

3. Selitä vuokralaiselle yksityiskohtaisesti, mitä ”rahaa avaimista” tarkoittaa

Mikäli vuokralainen ei vastaa puhelimeen, hänen tekstiviestinsä, sähköpostinsa, WhatsApp-tilinsä, Facebook Messengerinsä… toimivat yhä, ellei hän ole päättänyt kadota maan pinnalta. Näiden kautta voi toimittaa ”rahaa avaimista” -tarjouksen, mikäli ei pysty sitä tiputtamaan postiluukusta paperilla.

Rahan tarjoaminen kahdessa osassa perustuu siihen, että asuntoaan huonosti hoitanut tai siivouskyvytön vuokralainenkin voisi kiinnostua rahapalkkiosta asunnon luovuttamisen vastineeksi. Mikäli yhden rahasumman saaminen edellyttää asunnon luovuttamista muuttokelpoisessa kunnossa, asuntoa tuhonnut tai huonosti hoitanut vuokralainen ei tartu tarjoukseen tietäessään, että rahaa ei tipu, kun asunnon omistaja näkee sen kunnon.20150128_112441

4. Aseta tiukka aikaraja, mihin asti ”rahaa avaimista” -tarjous on voimassa

Koko keinon käyttämisen perusajatus on saada asunto haltuun mahdollisimman nopeasti. Silloin tarjouksen voimassaoloajan tulee tukea tätä ajatusta. Mikäli vuokralaiselle on kova rahapula ja tiedossa joku toinen väliaikainen majapaikka, 5-7 päivän määräaikainen tarjous mahdollistaa sekä asunnosta poismuuton että sen siivoamisen molempien rahatarjousten saamiseksi.

Mikäli vuokralaisella on vakava päihderiippuvuusongelma, käteinen raha voi olla riittävä motivaatio luovuttaa asunnon hallinta takaisin vuokranantajalle. 

5. Selitä vuokralaiselle, mitä häätöprosessin kautta tuleva luottotietomerkintä tarkoittaa seuraavan vuokra-asunnon saamisen kannalta

Tämä keino voi auttaa tietämättömään mutta selkeään ajatteluun kykenevään vuokralaiseen. Jos vuokralainen on maksanut 2 kuukauden vuokraa vastaavan vakuuden ja pitänyt asunnosta hyvää huolta, vakuus voi kattaa kaikki vuokranantajalle aiheutuvat vahingot, jolloin käräjäoikeusprosessia ei tarvita tai sen voi keskeyttää. Tällöin luottotietomerkintää ei tule.

Jotta tämä mahdollisuus olisi olemassa, vuokranantajan täytyy ryhtyä toimiin viimeistään silloin kuin 2 kuukauden vuokrat ovat maksamatta eli kolmantena pankkipäivänä siitä, kun toisen kuukauden vuokra ei näy pankkitilillä. Mikäli vuokranantaja näin toimii, aikaa on vielä lähes kuukausi ennen kuin vakuuden kattamattomia tappioita alkaa syntymään.

”Rahaa avaimista” -keino voi olla se tarvittava lisäperuste, jolla vuokralainen luovuttaa asunnon ennen kuin 2 kuukautta tulee täyteen ja vuokranantaja pääsee markkinoimaan asuntoa seuraavalle vuokralaiselle. Luottotietojen säilyttäminen ja piene rahapalkkio ovat asioita, joiden takia vuokralaisen kannattaisi hyväksyä tarjous.

6. Käynnistä vuokrasopimuksen purku- ja häätöprosessi käräjäoikeudessa joka tapauksessa

Tässä vaiheessa ei enää kannata ottaa riskiä siitä, että vuokralainen parantaa tapansa ja ryhtyy pitämään maksulupauksensa hoitaen sekä rästi- että tulevat vuokrat ja/tai korjaa ja siivoaa vahingoittamansa tai huonosti hoitamansa asunnon. Siksi vuokrasopimuksen purku- ja häätöprosessi kannattaa käynnistää käräjäoikeudessa joka tapauksessa. Tästä kannattaa myös informoida vuokralaiselle, jotta hän on tietoinen, että puhumalla ei asian etenemistä käräjäoikeudessa pysty pysäyttämään vaan se vaatii tekoja eli asunnon luovuttamista.

Ostan Asuntoja YouTube: Mitä vuokranantajan tulee huomioida, kun vuokralainen on häädettävä? YouTube #21

Mikäli vuokralainen ei reagoi neuvottelupyyntöihin eikä ole kiinnostunut ”rahaa avaimista” -tarjouksesta, yksipuolistakin yhteydenpitoa kannattaa jatkaa. Koskaan ei tiedä, mitä voi tapahtua ja yrittämistä ei siksi tulisi lopettaa.

”Rahaa avaimista” -tarjouksen voi uusia vaikka silloin, kun käräjäoikeuden häätöpäätös tulee. Järkevään ajatteluun kykenevä vuokralainen tietää, että on vain ajan kysymys, koska häätö tapahtuu ja voi silloin tarttua tarjoukseen ja luovuttaa asunnon hallinnan.

7. Tarkista asunto turvallisuus muistaen

Mikäli vuokralainen tarttuu ”rahaa avaimista” -tarjoukseen, tarjouksen ensimmäistä rahasummaa ei tule missään tapauksessa maksaa ennen kuin vuokralainen on luovuttanut kaikki hallussaan olevat avaimet.

fullsizeoutput_1046bAsunnon kunnon tarkistaminen täytyy suorittaa ensin ennen kuin ”rahaa avaimista” -tarjouksen toista osaa tarjotusta summasta maksetaan. Tapauskohtaisesti kannattaa miettiä, minkälaisia mahdollisia turvallisuusriskejä voi asunnon tarkastamiseen liittyä ja varautua niihin sopivalla tavalla. Mikäli asunnossa on modernit lukot, joihin vuokralainen ei ole voinut teettää lisäavaimia ja hän on luovuttanut kaikki avaimet jossain muualla kuin asunnossa, turvallisuusriski on pieni.

Mikäli asuntoa tarkastetaan yhdessä vuokralaisen kanssa, jolla voi olla päihde- tai mielenterveysongelmia, asunnolle ei kannata varmuuden vuoksi mennä yksin. Jo pelkästään vuokralaisen ja vuokranantajan käsitykset loppusiivouksen tasosta voivat ääritapauksissa aiheuttaa riidan, mikäli luvattua koko summaa ei olekaan tulossa.

8. Maksa luvattu ”rahaa avaimista” -korvaus

Mikäli vuokralainen toimii ”rahaa avaimista” -tarjouksen mukaisesti, reilu vuokranantaja pitää oman osuutensa tarjouksesta ja maksaa luvatun summan. Mikäli tämä tuntuu epäreilulta, palaa lukemaan kohdat 1. ja 2. Tässä vaiheessa tappioiden aiheuttama pettymys on aikoja sitten käsitelty ja uusi ”asunnon haltuunsaamistavoite” on juuri saavutettu. Sitä voi juhlistaa toivottamalla vuokralaiselle hyvää jatkoa.

Sijoitusovi Blogista: 8 asuntosijoittamisen riskiä

”Rahaa avaimista” -keinon yrittämisen haasteet vuokranantajalle

Suurimmat esteet tämän keinon yrittämiselle ovat vuokranantajan korvien välissä. Joillekin ajatus siitä, että vuokransa maksamatta jättänyttä vuokralaista vielä palkittaisiin siitä, että tämä luovuttaa asunnon vuokranantajan haltuun, on ylipääsemättömän vaikea. Tämä liittyy siihen, että kohtien 1. ja 2. käsittely on tekemättä.

Melkein jokainen vuokranantaja, jolle esitetään kysymys, maksaisitko 200 euroa välttääksesi 2000 euron tappion, vastaisi myöntävästi, kun hänellä ei ole omakohtainen tilanne päällä. Kun tilanne sitten osuu omalle kohdalle, ajatus hämärtyy ja joko periaatteen vuoksi tai vuokralaisen rankaisemiseksi lähdetään etenemään jääräpäisesti pelkästään ulosottoreittiä. 

Mitä paremmin pystyy sisäistämään, että vuokraustoiminta on liiketoimintaa tai harrastajaltakin ammattimaista lähestymistapaa edellyttämää harrastustoimintaa sitä paremmin pystyy sisäistämään, että siihen liittyy pettymyksiä, jotka usein tulevat sitä kautta, että ihmiset eivät toimi, kuten odottaa tai on sovittu. Kun tämän yleisperiaatteen on sisäistänyt, huomaa äkkiä, että ”rahaa avaimista” on vain yksi keino, jolla yritetään ehkäistä liike- tai harrastustoiminnan lisätappioiden syntyminen. 

Jos vielä tässä kohtaa lukemista syntyy ajatus, että taas se ”huru-ukko” antaa vuokralaisille lisäohjeita lypsää vuokranantajia, ei ole vieläkään sisäistänyt kohtia 1. ja 2. Hyvälle vuokranantajalle ”rahaa avaimista” -keinon käyttötarve esiintyy erittäin harvoin, koska hän on jo sisäistänyt, että valtaosa vuokralaisista on hyviä vuokralaisia ja heidän näkemisensä asiakkaina on paras keino ohjata se pieni huonojen vuokralaisten joukko vuokralaiset vuokranantajilta lypsävinä näkevien vuokranantajien pariin.

”Rahaa avaimista” -keino ei aina toimi mutta siinäkään tapauksessa sen yrittäminen ei maksa vuokranantajalle mitään. Näitä tapauksia varten on tärkeää, että vuokrasopimuksen purku- ja häätöprosessia edistetään muiden keinojen yrittämisen kanssa rinnakkain, ei peräkkäin.

Onko sinulla kokemuksia ”rahaa avaimista” -keinon käyttämisestä? Kuinka suurta summaa olet tarjonnut tai maksanut? Onko sinulla hyviä perusteluja, miksi tätä keinoa ei tulisi käyttää tai milloin sen käyttäminen ei sovellu?


Tämän blogikirjoituksen sponsoroi:

Asuntopehtoori

Asuntopehtoori on vuokranantajan perustama yritys, joka tarjoaa vuokravälitystä alkaen 500 euron palkkiolla. Palkkioon sisältyy ensimmäisen vuoden ajalta vuokratakuu. Mainitse vuokravälitystoimeksiannon yhteydessä ”Ostan Asuntoja” ja saat 5%:n alennuksen palkkiosta.

Uutena palveluna ”Tee se itse” -vuokravälitys – käy tutustumassa

Lisätietoa löytyy osoitteesta asuntopehtoori.fi

img_0070


Viikon kirjasuositusViikon kirjasuositus:

Petri Roininen – Asunto; Adlibris Nidottu

* Adlibris -linkkien kautta kirjan tilaamalla hinta on sama mutta tuet hieman ”Ostan Asuntoja” -sisällöntuotantoa.


Kaikki Ostan Asuntoja Podcast -jaksot löytyvät täältä

Ostan Asuntoja YouTube -kanavan voi tilata tästä

 

Ostan Asuntoja Podcast #30 – Vaimon ja Excelin kanssa asuntosijoittava Janne Pyrrö, osa 2

Janne Pyrrö

Janne Pyrrö on ollut 20 vuotta töissä Finn-ID -nimisessä yrityksessä ja on tänä päivänä yrityksen toimitusjohtaja ja osakas. Asuntosijoittamista suositeltiin Jannelle ja hänen vaimolleen jo 1990-luvun alussa, kun asuntojen hinnat laskivat kymmeniä prosentteja. Silloin opiskelleilla ei ollut vielä varaa asuntosijoituksia tehdä mutta ajatus jäi lähtemättömästi mieleen.

Osassa 1 kuulit jälleen erilaisen tarinan, miten asuntosijoittamisen voi aloittaa. Tarinan edetessä myös yritys ja sen henkilöstöä sekä asuntosijoittaminen alkavat nivoutumaan toisiinsa, josta jutellaan tässä jaksossa. Jos olet kiinnostunut ikuisesta opiskelusta ja itsesi kehittämisestä, tämä on yksi parhaista jaksoista Jannen kertoessa omia käytäntöjään ja jakaessaan vinkkejä.


Ostan Asuntoja Podcastia voi tilata, ladata ja kuunnella Apple Podcastin, Spotifyn, Stitcherin ja SoundCloudin kautta. SoundCloudissa toistaiseksi vain 2-3 uusinta jaksoa $144 vuosimaksun takia.


Voit kuunnella podcastia myös tästä linkistä:

//html5-player.libsyn.com/embed/episode/id/8305721/height/360/theme/standard/thumbnail/yes/preload/no/direction/backward/


Lisätietoa mainituista lähteistä, podcastin vieraasta ja hänen ajatuksistaan:

Marko Kaarto (nettisivut toistaiseksi suljettu)

Suomen Asuntoneuvoja nettisivut

Varapuu nettisivut

”Goal Map” nettisivut

Janne Pyrrö LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo

Petri Roininen – Asunto; Adlibris Nidottu *

Joonas Orava, Olli Turunen – Adlibris Sidottu Osta, vuokraa, vaurastu, Adlibris E-kirja

Marko Kaarto – ”Sijoita Asuntoihin! Aloita, kehity, vaurastu”**

Robert Kiyosaki – Rich Dad Poor Dad;  Adlibris Nidottu, Adlibris E-Kirja, Amazon Kirja, Kindle, Audible * (suomenkieliseen löysin vain ”kirja ei tilattavissa” -linkkejä)

Suksee – Valmentajasi verkossa

Jaakko Alasaarela – Sinä pystyt!; Adlibris Sidottu

David Allen – Getting Things Done; Adlibris Nidottu, BookBeat Äänikirja, Storytel Äänikirja, Amazon Pokkari

Storytel e- ja äänikirjat: Kokeile tästä Storyteliä ilmaiseksi kahden viikon ajan ilman sitoumuksia. Ilmaisen kokeilujakson päätyttyä voit jatkaa palvelua hintaan 16,99e/kk, jolla voit kuunnella ja lukea kirjoja niin paljon kuin haluat kiinteään kuukausihintaan. *

Bookbeat e- ja äänikirjat: Lataa BookBeat-sovellus mobiililaitteeseesi. Kokeile tästä e- ja äänikirjapalvelua maksutta kahden viikon ajan. Ilmaisjakson päätyttyä voit jatkaa palvelua hintaan 16,90€/kk ja voit lopettaa tilauksen koska vain. *

Brian Tracy – Menestys ja onnellinen elämä; Tuontitukku

Todoist – productivity app


Tämän Ostan Asuntoja Podcast -jakson sponsoroi:

sijoitusasunnot.com

”Sijoitusasunnot.com tarjoaa hyvätuottoisia sijoitusasuntoja alle markkinahintojen ja arvokasta tietoa sekä ajankohtaisia näkemyksiä asuntosijoittamisesta. Käy katsomassa uusimmat kohteet, liittymässä sähköpostilistalle, lataamassa ilmaiset asuntosijoittajan työkalut ja katsastamassa uusimmat artikkelit osoitteesta www.sijoitusasunnot.com!”

Sijoitusasunnot.com Blogista Roni Arvosen vieraskynä: Mitä tehdä, jos myynnissä oleva sijoitusasunto ei mene kaupaksi?


* Adlibris, Bookbeat, Storytel ja Amazon.de -linkkien kautta sekä kokeilujakson tilaamalla että paperi-, e- tai äänikirjan hankkimalla tuet hieman Ostan Asuntoja sisällöntuotantoa.

** Marko Kaarton kirja ylläolevan linkin kautta Ostan Asuntoja -lukijoille vakiohintaan 29,70 €. Linkin kautta tilaamalla tuet myös Ostan Asuntoja sisällöntuotantoa.


Ostan Asuntoja Podcastin kaikki jaksot

Suomen HypoteekkiyhdistysSuomen Hypoteekkiyhdistys

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

Sijoitusasunnot – Parhaat asuntosijoituskohteet

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

Osta, vuokraa, vaurastu

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

Sijoitusovi.com

Asuntosijoittaminen tutuksi

Suomen vuokranantajat

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

%d bloggers like this: