Siirry sisältöön

Miten kasvattaa hyvä maine asuntosijoittajana ja vuokranantajana – vai onko sillä väliä? Blogi #126

18/11/2018
Miten kasvattaa hyvä maine asuntosijoittajana ja vuokranantajana - vai onko sillä väliä? Blogi #126

Moni pitkään asuntosijoittamista harjoittanut on huomannut, että kassavirtamielessä hyvien sijoitusasuntojen löytäminen on vaikeutunut viime vuosina. Mikäli tähän haluaa vielä liittää potentiaalin markkina-arvonnoususta tai historian perusteella kohtuullisesta arvonsäilymispotentiaalista, vaikeusastekerroin on kasvanut vielä isommaksi.

Monin paikoin hyvien vuokralaisten löytyminen on vaikeutunut, vaikka kasvekuskusten hyvillä sijainneilla tai heinä-elokuussa oppilaitosten lähettyvillä oleviin vuokra-asuntoihin on löytynyt hyvin vuokralaisia. Tämäkin tilanne voi vaikeutua lisääntyvän kilpailun takia. Isot valtakunnalliset vuokranantajat ovat päivittäneet sekä asuntokantaansa että vuokrauksen toimintamallejaan sellaisiksi, että osa hyvistä vuokralaisista siirtyy sinne.

Silti joku tuntuu yhä löytävän hyviä sijoituskohteita ja saa asuntonsa vuokrattua hyville vuokralaisille siten, että vuokrausaste on lähellä 100 %. Hyvä maine myötävaikuttaa sekä hyvien sijoituskohteiden että vuokralaisten löytämiseen.

 

Kerro jatkuvasti ja kaikkialla, että olet asuntosijoittaja ja vuokranantaja

Tämän ohjeen antamisen yhteydessä tulee heti mieleen sukulaiset, tuttavat ja kaverit, joilla on vahvat negatiiviset mielipiteet sekä (asunto)sijoittamisesta että vuokranantajaa kohtaavista massiivisista riskeistä. Mikäli nämä mielipiteet ovat jo selvillä, voi keskittyä loppuihin suomalaisiin, joiden joukosta löytyy tuhansia potentiaalisia asunnon myyjiä, välittäjiä, pankkiireja, remonttitaitoisia, asuntovalokuvaajia, varakkaita kumppaneita, vuokra-asunnoista kiinnoistuneita jne.

Mikäli on kiinnostunut asuntosijoittamisesta, omistaa sijoitusasuntoja ja vuokraa niitä, siitä kannattaa kertoa avoimesti sosiaalisessa mediassa, omassa blogissa, työpaikalla ja harrastusten parissa. Mikäli paikalla on joku toinen, jolla on yhteinen intressi, hän yleensä ottaa yhteyttä tai tulee juttelemaan. Itse valitsin avoimuuden strategian noin 10 vuotta sitten eikä heti tule mieleen mitään negatiivista, joka olisi siitä seurannut. Positiivisia asioita on sen sijaan tapahtunut satoja 10 vuoden aikana.

Mikäli on jo kokenut asuntosijoittaja ja omat kohderyhmät niin sijoitusasuntojen hankkimisen kuin ihannevuokralaistyyppien osalta alkavat olla kirkkaina, silloin toiminta alkaa toisilla puolivahingossa muistuttamaan markkinointia. Kun on selvillä, miksi markkinointia pitää ja kannattaa tehdä, kelle sitä tulisi kohdistaa, mitä tulisi viestiä ja painottaa sekä mitkä ovat parhaat kanavat, on edennyt tämän kohdan osalta erittäin pitkälle.

Verkostoidu jatkuvasti

Luontainen jatkumo ensimmäiselle kohdalle on verkostoituminen siten, että oppii tuntemaan muita asuntosijoittajia ja vuokranantajia sekä alan toimijoita henkilökohtaisemmin. Tämä on toiminto, joka onnistuu sitä paremmin mitä vilpittömämmin on liikeellä auttamismentaliteetilla. Kuten asuntosijoittaminen myös verkostoituminen on pitkäjänteistä toimintaa. Joskus molempia osapuolia hyödyttävä yhteistyömahdollisuus voi löytyä nopeasti ja joskus sellaista ei ole luontevasti tullut kohdalle, vaikka olisi ollut verkostoituneena 10 vuotta jonkun kanssa. Kun miettii ensin toisen auttamista, vasta-apu voi tulla autettavan henkilön verkostosta tai täysin ulkopuolelta sellaisen toimesta, joka arvostaa auttamisen kautta syntynyttä imagoa ja mainetta.

Valokuvaaja V-P Kangas otti yhteyttä ja antoi perusteltuja, hyviä neuvoja Ostan Asuntoja YouTube-videoiden tekemiseen saatuaan niiden sisällöstä hyötyä omaan asuntosijoitustoimintaansa. Olin todella tyytyväinen ja positiivisesti yllättynyt.

Itse yritän vastata jokaiseen yhteydenottoon mutta olen siitä onnellisessa tilanteessa, että niitä alkaa olemaan niin paljon, etten pysty enää vastaamaan kaikkiin henkilökohtaisiin viesteihin. Monta kertaa joudun tekemään valinnan, vastaanko viiteen henkilökohtaiseen neuvontapyyntöön vai käytänkö saman ajan blogin kirjoittamiseen, josta hyötyy 1 000 lukijaa, varsinkin, jos vastaukset kysymyksiin löytyisi blogin hakutoimintoa, kategorioita tai tageja hyödyntämällä.

Auttamismentaliteettiin liittyy pyrkimys ymmärtää toisen liiketoimintaa, tarpeita, mahdollisuuksia, intressejä ja ajankäyttöä. Siltä pohjalta voi miettiä paremmin, miten pystyisi toista auttamaan ja siten verkostoitumaan tehokkaammin. Jos minulta pyytää henkilökohtaisesti neuvoa ja apua, huomioni saa paremmin laittamalla viestin yhteyteen kuvakaappauksen Ostan Asuntoja Podcastin iTunes -arvostelusta tai YouTube -videoiden tilaamisesta/tykkäämisestä/jakamisesta/kommentoinnista, jotka kaikki auttavat tuomaan sisältöä yhä useamman asuntosijoittajan ja vuokranantajan tietoisuuteen, joka taas on minun tavoitteeni. 

Osallistu tilaisuuksiin, joissa on muita asuntosijoittajia ja vuokranantajia

Tätä kirjoittaessa on kulunut vuorokausi #vuokranantaja2018 -tilaisuuden päättymisestä. Vaikka en itse ollut paikalla, olen jo ehtinyt muutaman verkostossani olevan kanssa keskustelemaan tilaisuuden kuulemma erinomaisesta annista sen lisäksi, että pystyin seuraamaan tilaisuutta Twitterissä ja Instagramissa. Tilaisuuden järjestäjät ja puhujat olivat liikenteessä auttamismentaliteetillä ja moni yleisössä ollut on varmasti pistänyt sen positiivisesti mieleensä. 

Suomen Vuokranantajat aluepäällikköineen järjestää suuren määrän erilaisia tilaisuuksia vuoden aikana, jossa on mahdollisuus verkostoitua samanmielisten kanssa. Tilaisuuksissa voi löytyä mentorointisuhteita, diilejä, kumppanuuksia tai vaikka vain nimen ja puhelinnumeron vaihtoa, joiden pohjalta verkostoitumista voi jatkaa, jos ja kun tulee joku asia, josta yhteinen intressi voisi löytyä. Moni kokenut asuntosijoittaja haluaa jakaa kokemuksiaan, jos aidosti kiinnostunut korvapari osuu kohdalle. Osa jopa muistaa olleensa joskus täysin aloitteleva asuntosijoittaja ensimmäistä sijoitusasuntoaan ostaessaan.

Asuntopehtoorin ”Ammattiostajan vinkit taloyhtiölle”kirjoitus helmikuulta 2018. Inspiraatio kirjoitukselle löytyi Suomen Vuokranantajien järjestämässä tilaisuudessa. 

Vaikka teknologia ei voi täysin korvata fyysistä tapaamista, esimerkiksi Twitter on täynnä tarinoita, joissa on ensin verkostoiduttu sosiaalisen median kautta ja sopivan tilaisuuden tullen tavattu vaikka lounaan merkeissä. Itse verkostoidun yhä useammin ottamalla videopuhelun netin kautta. 

Pyri tekemään vuokralaisille eli asiakkaille jotain merkityksellistä

Ostan Asuntoja Podcastissa #8-9 Heikki Pajunen linjasi tätä ajattelua teoriassa ja käytännön esimerkein. Vaikka aina vuokralaisen elämää positiivisesti mullistavia asioita ei olekaan mahdollista toteuttaa, jo pelkästään rehellinen ja johdonmukainen toiminta koko vuokrasuhteen elinkaaren aikana voi jättää vuokralaiseen pysyvän mielikuvan hyvästä vuokranantajasta, josta tämä kertoo vuosikausia omissa verkostoissaan aina, kun muut kertovat huonoista kokemuksistaan. Kun sijoitusasuntojen määrä kasvaa ja on jaksanut johdonmukaisesti toimia samalla tavalla, pikkuhiljaa rakentuu se oma imago ja maine, henkilöbrändi, siellä taustalla.

Itselleni on alkanut syntymään jo jonkinmoinen entisten vuokralaisten verkosto, jolta voin kysyä ja olen saanut suosituksia uusiin vuokralaiskandidaatteihin liittyen. Pelkästään tänä vuonna olen saanut positiivisen, entisen vuokralaisen suosituksen jo neljään eri vuokralaisvalintaprosessiin liittyen. Myös muutaman vuokralaiskandidaatin karsiutumispäätökseen on vaikuttanut entisten vuokralaisteni kommentit, jotka ovat vahvistaneet omaa mielikuvaani. Kahdelle näistä suosituksia antaneille entisille vuokralaisille olin antanut suositukset heidän hakiessaan uutta vuokra-asuntoa ja yhtä neuvoin, miten saada väärin perustein pidätetty vakuus takaisin huonolta vuokranantajalta.

Muodosta kumppanuuksia muiden asuntosijoittajien kanssa

Kaikki edellä mainitut kohdat vaativat pääsääntöisesti oman ajan ja joissain tapauksissa suhteellisen pienen rahallisen panostuksen satsausta. Kun siirrytään puhumaan kumppanuuksista toisten asuntosijoittajien kanssa, rahalliset panostukset voivat olla moninkertaisia. Siksi listasin tämän kohdan viimeiseksi. Se voi myös olla luonteva polku etenemiselle, kun on ensin tutustuttu, verkostoitu, tavattu fyysisesti, ja kenties tehty joku transaktio onnistuneesti eli perusta luottamukselle ja yhteistyölle on luotu vaiheittain etenemällä.

Useampi Ostan Asuntoja Podcastin vieras on kertonut löytäneensä sijoitusasuntoja Varapuun koulutustilaisuuksien kautta syntyneiden kontaktien pohjalta.

Asuntosijoitustoiminnan kasvattaminen yksin toimimalla voi olla haastavampaa kuin jossain vaiheessa resurssien yhdistäminen toisten asuntosijoittajien ja muiden alalla toimivien kanssa. Itse olen konkreettisesti päässyt hyötymään jo ainakin seuraavista asioista kumppanuuksia muodostamalla:

 • olen päässyt ostamaan asuntoja isommista kokonaisuuksista edullisin ehdoin
 • olen päässyt osalliseksi isommista kokonaisuuksista, kun useampi kumppani on tuonut pääomaa toiminnan mahdollistamiseksi
 • olen hyötynyt toisten osaamispääomasta, jota itselläni ei ole
 • olen hyötynyt toisten työpanoksesta, jota en itse olisi pystynyt tekemään

Kaiken tämän saavuttamiseksi olen tietoisesti pyrkinyt tuomaan omaa panostani ja auttamaan niillä keinoilla, joita minulla on tarjota. Joiltain osin auttamistyö on varmasti vielä edessäpäin tai ei tule koskaan toteutumaan. Kenties se apu tulee joltain toiselta verkostossani olevalta.

Kukaan ei ole täydellinen

Itselläni on sähköpostissa tarjouksia ostokohteista, joihin en ole ehtinyt vastaamaan, vaikka olen ajatellut vastata, kiittää tarjouksesta ja perustella, miksi en juuri nyt ole tästä kohteesta kiinnostunut. Kesällä juttelin yhden välittäjän kanssa ja jouduin lopettamaan puhelun kesken luvaten soittaa kohta takaisin. Nyt on marraskuu enkä ole vielä ehtinyt soittaa. Monta kertaa kiinnostus jonkin kohteen kanssa etenemiselle lopahtaa ainakin hetkeksi, jos samanaikaisesti ilmaantuu 1-2 muuta vielä kiinnostavampaa mahdollisuutta tutkittavaksi. Vuokralaista valittaessa pyrin kommunikoimaan valitsematta jääneille ja silti huomaan usein, että jonkun kanavan kautta tulleiden kandidaattien osalta viestintä on jäänyt tekemättä.

Kuinka aktiivisesti pyrit itse luomaan imagoasi ja mainettasi? Vai pidätkö mieluummin mahdollisimman matalaa profiilia?


Tämän blogikirjoituksen sponsoroi:

Asuntopehtoori

Asuntopehtoori on vuokranantajan perustama yritys, joka tarjoaa vuokravälitystä kiinteällä 500 euron hinnalla, johon sisältyy myös ensimmäisen vuoden ajalta vuokratakuu. Mainitse vuokravälitystoimeksiannon yhteydessä ”Ostan Asuntoja” ja saat 5%:n alennuksen palkkiosta.

Lisätietoa löytyy osoitteesta asuntopehtoori.fi

2 kommenttia
 1. Heikki permalink

  Arvostan kovasti kaikkia jotka pelottomasti tuo omaa sijoitustoimintaansa esille, koska itse koen tässä kateellisten (ihan turhaan) maassa, että mielummin pidän sijoitus- ja varallisuusasiat omana tietonani.
  Tuntuu että ihmisten käsitys muuttuu välittömästi, kun kertoo olevansa sijoittaja.
  Tulee sellainen harha, että sijoittaminen on vain rikkaiden puuhaa.
  Ainakin oma työyhteisö tuntuu olevan jotenkin todella ahdasmielinen kaikkeen sijoittamiseen liittyvään ja velaton asunto sekä auto on avain taivaaseen ja lottoaminen on ainoa ”sallittu” keino vaurastumiseen.
  Jos teet itse hitaasti sen ”lottovoiton” niin se tuntuu ikäänkuin olevan muilta pois.
  Monta kertaa olen miettinyt, että pitäisi avoimemmin tuoda asuntosijoitustoimintaa esille, koska silloin saattaisi päästä hyviin kohteisiin käsiksi, jotka eivät ole yleisessä myynnissä.
  Eli täällä ainakin toistaiseksi mennään vielä matalalla profiililla.
  -H-

  • Sama ajatus oli mulla mielessä, kun aikoinaan aloin laittamaan paikallislehtiin ”annetaan vuokralle” -ilmoituksia omalla koko nimelläni ja nettiosoite mukana, josta löytyi kuvaa ja lisätietoa. Haittoja ei oikein ole tullut yhtään vuosien varrella mutta erittäin paljon hyötyjä. Blogiin tulleita kommentteja olen jättänyt julkaisematta alle 5 kertaa vuodesta 2013 alkaen.

   Sijoitusajatuksia ei kyllä hirveästi kannata tyrkyttää seurassa, jota ei kiinnosta kuunnella. Silti voi kertoa, että on kiinnostunut ostamaan asuntoja ja että tarjoaa vuokra-asuntoja. Silloin porukasta voi löytyä joku myyjä tai vuokralainen ja aina joskus joku toinen, jota kiinnostaa aidosti.

   Vuokranantajien tilaisuuteen kannattaa joskus mennä vähän kauemmaksi. Siellä on samanhenkisiä varmasti.

Saa kommentoida

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: