Siirry sisältöön

Hyvä pankki on asuntosijoittajan yhteistyökumppani – Blogi #241

Omistusasunnon ostaminen on harvoin toistuva tapahtuma. Siihen tyypillisesti liitetään pankkien kilpailuttaminen, jonka tavoitteena on saada parhaat mahdolliset ehdot omalle omistusasuntolainalle. Valtaosa näkee ja kokee tämän ainutkertaisena tapahtumana. Pankit näkevät tämän mahdollisuutena saada kilpailijapankissa valtaosan pankkiasioistaan hoitavan henkilön tai kotitalouden kokonaisasiakkuuden itselleen.

Kun omistusasuntolainansa kilpailuttanut henkilö aloittaa asuntosijoittamisen, sama kilpailuttamismentaliteetti siirretään tulonhankkimislainapuolelle. Kun tavoitellaan muutamaa sijoitusasuntoa vaikkapa 10 vuoden aikajaksolla, tämä on ihan normaali lähestymistapa.

Kasvuun pyrkivälle “osta ja pidä” -asuntosijoittajalle jälleenrahoituksen onnistuminen vuodesta toiseen on toiminnan kasvattamisen elinehto. Siksi pankki pitää nähdä yhteistyökumppanina. Välillä tilanteet muuttuvat pankin päässä, eikä pankki enää näe asuntosijoittajaa omana pitkäjänteisenä yhteistyökumppaninaan. Siksi pankki pitää pyrkiä valitsemaan siten, että yhteistyökumppanuusvisio olisi mahdollisimman pitkään yhteinen.

Käyn tässä kirjoituksessa läpi asioita, joita tulisi selvittää ja kysyä, kun hakee pankkitarjonnasta pitkäjänteistä yhteistyökumppania.


Kuukauden tarjous naispuolisille Ostan Asuntoja -kanavien sisältöä kuluttaville: Vauras Asuntosijoittaja – Verkkovalmennus 9.4.-9.5.2020 suljetussa Facebook-ryhmässä valmentajana Terhi Majasalmi***

Kun ilmoittaudut helmikuun 2021 aikana saat Eroon rahahuolista -verkkovalmennuksen (Arvo 97 euroa) kaupan päälle!

***Epäkaupallinen yhteistyö eli saan hyvän mielen, jos tarjouksesta on hyötyä


Tulonhankkimislainan perusehdot

2010-luku on ollut rahoituksen osalta asuntosijoittajien kulta-aikaa, kun tulonhankkimislainaa on saanut asuntolainaa vastaavilla ehdoilla. 2020-luku ei välttämättä jatku samalla tavalla vaan asuntolainan ja tulonhankkimislainan perusehtoihin voi tulla suurempia eroavaisuuksia.

Pankeilta pitää kysyä viisi peruskysymystä:

 • Onko pankki kiinnostunut myöntämään tulonhankkimislainoja asuntosijoitustoimintaan?
 • Kuinka pitkä on asuntosijoitustoimintaan tarkoitetun tulonhankkimislainan maksimilaina-aika?
 • Millä tasolla asuntosijoitustoimintaan tarkoitetun tulonhankkimislainan marginaali liikkuu muuttuvakorkoista lainaa käytettäessä?
 • Kuinka pitkä kiinteän koron jakso on mahdollista saada tulonhankkimislainaan?
 • Onko kiinteän korkojakson aikana mahdollista järjestellä lainoja ilman suuria sakkomaksuja?

Kaikki nämä tekijät muuttuvat ajan kuluessa mutta ne kannattaa silti selvittää, ettei lähde rakentamaan yhteistyötä pankin kanssa, jolla on valmiiksi olemassa tiukkoja rajoituksia asuntosijoitustoiminnan rahoittamisen osalta.

Tulonhankkimislainojen ylärajat

Seuraavaksi toimintaansa kasvattamaan pyrkivän “osta ja pidä” -asuntosijoittajan tulisi haastatella pankkeja ja kaivaa sieltä tietoja, jotka eivät välttämättä ole ajankohtaisia 12 kuukauden aikajänteellä, mutta voivat pysäyttää koko toiminnan kasvattamisen. 

Nyt kysytään kyysymyksiä siitä, onko pankilla säädetty tai olemassa käytäntöjä, joissa katto tulee vastaan:

 • Montako tulonhankkimislainaa voi saada? Onko lainojen kappalemäärälle rajoituksia?
 • Kuinka paljon tulonhankkimislainoja voi saada? Onko lainojen kokonaiseuromäärää rajoitettu?
 • Kuinka ison lainalupauksen voi saada? Onko tälle asetettu ylärajaa?
 • Kuinka monen lainan, kuinka monen sijoitusasunnon tai kuinka suuren euromäärän jälkeen edullinen asuntolainatyyppinen rahoitus loppuu ja siirrytään yrityslainatyyppisiin ehtoihin?

Pankki voi ensimmäisenä vastata jotain yleistä, että “katotaan niitä sitten joskus tulevaisuudessa”, jolloin pankkiirille pitää kohteliaasti selittää, että on nimenomaan liikkeellä katsomassa sitä tulevaisuutta ja selvittämässä pankkien olemassa olevia rajoituksia, jotka estävät tulevaisuuden suunnitelmia toteutumasta.


Kiitos Ostan Asuntoja -sisällön mahdollistavalle sponsorille:

AsuntopehtooriAsuntopehtoori LKV:n toimintaperiaate on tuottaa lisäarvoa asuntosijoittajille vuokrasuhteen hallinnoinnin ja vuokravälityksen avulla.

Huolenpitopalvelussa Asuntopehtoori toimii asuntosijoittajan ammattimaisena kumppanina hoitaen kaiken koko vuokrasuhteen ajan. Vuokra maksetaan Asuntopehtoorin takaamana joka kuun 5. päivä.

Vuokravälityspalvelussa Asuntopehtoori hoitaa kaiken vuokrasopimuksen tekemiseen asti. Lisäarvolupauksen mukaisesti palkkioon sisältyy 12 kuukauden vuokratakuu.

Mikäli vuokraustoiminnan ydin kuuluu omiin vahvuuksiisi, voit vapauttaa aikaasi ulkoistamalla vuokravalvonnan rutiinit Asuntopehtoorille.

Asuntopehtoori on kasvanut asiakkaidensa mukana tarjoamaan palveluitaan koko Suomen alueelle. Lisätietoa palveluista ja kilpailukykyisistä hinnoista Asuntopehtoori, p. +358407772808

Asuntopehtoorin Blogista: Oma vai vuokratontti?

Välittävä asuntosijoittaja Marco Matrone Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #121

Miika “Asuntopehtoori” Vuorensola Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #67

Asuntosalkenrakentaja ja Asuntopehtoori tiedottivat keskinäisen yhteistyön aloittamisesta


Jälleenrahoitussäännöt

Mikäli asuntosijoittajalla on runsaasti käteisvaroja ja kassavirtoja muista tulolähteistä, jälleenrahoitus ei välttämättä ole niin tärkeä. Sama pätee, mikäli asuntosijoitustoimintaa ei ole tarkoitus kasvattaa, tavoitteena on velattomuus tai toiminnan kasvutavoite on säädetty säästämistahdin mukaiseksi. Kaikissa näissä tilanteissa rahoituksen hinta ja ehdot voivat olla jälleenrahoituksen saatavuutta tärkeämpiä.

Mikäli asuntosijoittaja tavoittelee vaurastumisen kasvuvauhdin kiihdyttämistä, jälleenrahoituksen saatavuus ja siihen liittyvät säännöt ja rajoitteet muodostavat oleellisen kasvujarrun, mikäli niitä on. Seuraavat asiat pitää selvittää:

 • Mikä on maksimi velkavipu-%, jonka pankki myöntää asuntosijoittamista varten otettavaan tulonhankkimislainaan, kun vakuudeksi tulee ostettava sijoitusasunto?
 • Mistä luvusta tätä %-lukua käyttäen lasketaan maksimilainamäärä?
 • Mikäli lainaa saa vain kustannuksia vastaan (Loan To Cost), onko joku aikaraja, jonka jälkeen samaa vakuutta hyödyntäen voi jälleenrahoittaa markkina-arvoa (Loan To Value) vastaan?
 • Voiko lainalupauksen saada markkina-arvoa vastaan vai kauppahintaa vastaan?
 • Mikäli sijoitusasunnon ostaa käteisellä, onko pankilla jotain minimiaikaa, joka sijoitusasunto on pitänyt omistaa, jotta sen voi jälleenrahoittaa?
 • Voiko tulonhankkimislainan neuvotella vapailla vakuuksilla ja nostaa tilille ennen kuin seuraava sijoituskohde on tiedossa?

Tässä on useampia kysymyksiä, joita minulle tulevien kysymysten perusteella moni asuntosijoittaja ei ymmärrä. Usein pankeissa asuntolainapäätöksiin tottunut pankkiiri ei ymmärrä näitä kysymyksiä eikä tiedä niihin todellisia pankin käytäntöihin perustuvia vastauksia. 

Moni asuntosijoittaja luulee, että “ostaa sijoitusasunnon 100 %:n velkavivulla”, jos pankki on myöntänyt 70 % lainaa ostettavaa sijoitusasuntoa vastaan ja loput 30 % omistusasunnon vapaata vakuusarvoa vastaan. Kasvua tavoittelevan asuntosijoittajan pitää ymmärtää tästä, että pankin maksimivelkavipu sijoitusasuntojen tulonhankkimislainoille on 70 %. Jossain toisessa pankissa luku voi olla 75 %. ”100 %:n velkavivullisia” tulonhankkimislainoja ei ole saanut vuosikausiin.

Toinen kokonaisuus, mikä on erittäin tärkeä ymmärtää ja selvittää, konkretisoituu esimerkin avulla. Asuntosijoittaja onnistuu neuvottelemaan pankin valtuuttaman kiinteistönvälittäjän arvion mukaan 100 000 euron markkina-arvoisesta sijoitusasunnosta kaupat 80 000 eurolla, joka näkyy kauppakirjassa. Pankista pitää saada vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • Saako tätä sijoitusasuntoa vakuutena käyttäen pankin ilmoittaman 70 %:n (tai 75 %:n) maksimivelkavivun perusteella tulonhankkimislainaa 70 000 euroa (Loan To Value) vai 56 000 euroa (Loan To Cost). Jos vastaus on 70 000 euroa, valitse tämä pankki ja pidä yhteistyösuhteesta erittäin hyvää huolta.
 • Jos vastaus on 56 000 euroa, kysytään kuinka pitkän odotusajan jälkeen vakuuden voi jälleenrahoittaa 100 000 euron markkina-arvon perusteella? Jos vastaus on suuruusluokkaa 12 kuukautta, voit valita tämän pankin ja pitää yhteistyösuhteesta hyvää huolta. Jos vastaus on “ei koskaan”, hylkää pankkiiri ja varmista toisesta ja kolmannesta lähteestä, oliko vastaus oikein ja pankin yleislinjaus ja sitten hylkää pankki.

Yhteistyökumppanuus tarkoittaa sitä, että molemmat hyötyvät

Jokaisen kysymyksen osalta tulee ymmärtää, että markkinatilanteet muuttuvat ja pankin sisäiset päätökset muuttuvat joko markkinoista tai pankin omiin tavoitteisiin tehtyjen muutosten perusteella. Näille asioille tuttu ja luotettava pankkiiri ei aina voi mitään.

Niin pitkään kuin pankki on valmis toiminnan kasvua joustavasti rahoittamaan ja mahdollistamaan, kannattaa aina miettiä, mitä voi tehdä oman yhteistyökumppanin eli pankkiirin hyväksi. Ensimmäinen lähtökohta on, ettei tee useita kilpailutus- tai tinkimiskierroksia, mikäli myönnetyt ehdot mahtuvat sijoituskohteen kannattavuuskriteerien sisälle. Näin auttaa pankkiiria saamaan omat tavoitteensa toteutumaan.

Mikäli pankkisuhde on kehittynyt siten, että pankkiiri ei ole edellyttänyt tulonhankkimislainan myöntämispäätöksen ehtona kaiken asioinnin keskittämistä omaan pankkiinsa, sitä voi tehdä omaehtoisesti, jolloin pankissa nähdään, että kumppanuudesta on kasvavaa hyötyä.

Jos hyvä asuntosijoittajakolleega kyselee suosituksia hyvästä asuntosijoittamista ymmärtävästä pankkiirista, suositus on tietysti oma pankkiiri. 

Kaikkiin yllämainittuihin kysymyksiin voi ja tulisi aina esittää lisäkysymyksenä, mitä tulisi tapahtua, jotta kieltävä vastaus muuttuisi myönteiseksi. Näin pankkiiri joutuu perustelemaan kielteisen päätöksensä ja asuntosijoittaja saa vastauksena tiedon toimenpiteistä, jotka hänen tulisi tehdä, että kumppanuus pääsisi alkamaan tai kehittymään. Jos pankkiiri ei osaa vastata lisäkysymykseen, silloin kannattaa hakea saman pankin sisältä niin monta pankkiiria, että kohdalle osuu pankin asuntosijoittamisrahoitusta ymmärtävä henkilö, joka osaa antaa perusteltuja vastauksia.


Kiitos Ostan Asuntoja -sisällön mahdollistavalle sponsorille:

Onko sinulla ollut pitkään asunto myymättä? Tai onko asuntoa vaikea saada vuokralle kovan kilpailun takia?

Rentel tarjoaa virtuaalisisustuspalvelua, jonka avulla saat asunnon erottumaan muista kohteista. Rentel sisustaa asuntosi kuvat tyylikkääksi moderneilla huonekaluilla jolloin potentiaalinen ostaja tai vuokralainen pystyy helposti hahmottamaan mittasuhteet ja näkemään asunnon kotinaan.

Alla esimerkki Rentelin virtuaalisisustamasta 70-luvun kerrostaloyksiöstä. Jos olisit itse etsimässä asuntoa kumpi herättäisi mielenkiintosi?

Virtuaalisisustus Rentel

Virtuaalisisustus nopeuttaa tutkitusti* myyntiä ja vuokraamista, erottaa kohteen muista asunnoista ja auttaa parhaassa tapauksessa saamaan korkeamman hinnan tai vuokran.

Käy katsomassa esimerkkejä sisustuksista ja tilaa virtuaalisisustus osoitteesta rentel.fi/virtuaalisisustus


Tuoretta tai ikivihreää tavaraa Ostan Asuntoja -tuuteista

Ammattimainen PK-yrityssijoittaja asuntosijoitusharrastaja Roope Pietilä Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #134

Ostan Asuntoja Podcastin kaikki jaksot

Ostan Asuntoja Podcastin voi tilata tästä

Neuvotteluperiaatteet motivoituneelta myyjältä ostettaessa – miten ostaa alle markkinahinnan? – YouTube #152

Ostan Asuntoja YouTube -kanavan voi tilata tästä

TUOREIMMAT KIRJASUOSITUKSET

Marko kirjailija Kaarto feat. Jenni From the Block – Ostan Asuntoja Podcast #136 – linkki tarjoukseen 29,70 €

Mitä itsensä kehittämiskirjaa suosittelisit asuntosijoittajalle? – YouTube #147

Paljon suurempi kirja kuin asuntosijoittajan niche-strategiaopas: Joonatan Voltti – Airbnb Ansaitse Asunnollasi – Blogi #226

The Richest Man…7 parannuskeinoa asuntosijoittajan silmin – Blogi #224

The 7 Habits of … tehokkaalle asuntosijoittajalle – Blogi #223

Asuntosijoittaja ja filosofia – Blogi #217

10 kirjaa asuntosijoittajalle in English – Blogi #210

Asuntosijoittajalle 6 kirjaa opiskeltavaksi, jotta on valmiina 6 kuukauden päästä – Blogi #198


Audible maksuton kokeilu

Tämä linkki vie Suomea lähimmän Saksan Amazonin sivuille, jonka kielivalinnan voi muuttaa englanniksi ja jota kautta voi kokeilla Audiblea maksutta. Ensimmäinen äänikirja on ilmainen ja kokeilujakso kestää 1 kuukauden, jonka jälkeen kuukausimaksu on 9,95 € sisältäen yhden äänikirjan per kuukausi. 

Prosessit kuntoon 40 asuntoa varten Henrik Raitasola Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #137

Ostan Asuntoja -kanavilla on pyörinyt jonkin aikaa virtuaalisisustusta tarjoavan Rentelin sponsoriviestit. Rentel ei kuitenkaan ole pelkästään virtuaalisisustaja vaan kyseessä on asuntosijoittamista ja vuokraustoimintaa harjoittava yritys, jonka taustalla häärivät ystävykset Henrik Raitasola ja Aleksi Liukkonen. Tällä kertaa vieraana on kaksikosta Henrik Raitasola, koodari, yrittäjä ja asuntosijoittaja, Juttua riitti taas pitkälti yli 2 tuntia. 

Ensimmäisessä osassa käydään Henrikin taustaa, miten hän siirtyi työntekijästä toiminimen kautta perustamaan osakeyhtiötä koodaustyötään varten, joka myös mahdollisti pääomien kertymistä asuntosijoittamisen aloittamiseksi. Henrikillä ei ole perinteistä tarinaa, jossa hän sijoitti ensin muihin omaisuuslajeihin vaan hän lähti liikkeelle suoraan asuntosijoittamisella ja yhdessä Aleksin kanssa. Herrat ostivat ensin asuntoja puoliksi omiin nimiinsä ja Henrik kertoo, miten se käytännössä toimii. Kun innostus asuntosijoittamiseen osoittautui aidoksi, oli aika istua alas miettimään keinoja, miten tavoitteeksi asetettu 40 asuntoa saavutettaisiin. Tässä osassa kuullaan yrityksen perustamiseen kuuluneesta osakassopimuksen laatimisen tärkeydestä ja siitä, kuinka paljon rahoitus muuttui, kun asuntosijoituksen tehdäänkin yrityksen nimiin.

Mukana on myös arvokas vinkki, miten selvittää, onko taloyhtiö hyvä kohde sijoittaa ja asua.

Alla esimerkki yhden omistamani asunnon virtuaalisisustuksesta Rentelin tekemänä.


Ostan Asuntoja Podcast tilattavissa, ladattavissa ja kuunneltavissa kaikilla alustoilla: Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, SoundCloud ja Google Podcasts.

https://flatco.fi/palvelu/

Flatco, palvelu, jonka avulla hoidat toistuvat vuokranantajan rutiinit joustavasti ja tehokkaasti, tarjoaa kaikki jaksot kuunneltavaksi myös SoundCloudin kautta.


Kuuntele tämä jakso suoraan tästä ja pistä Ostan Asuntoja Podcast tilaukseen valitsemallasi alustalla

https://itunes.apple.com/fi/podcast/ostan-asuntoja-podcast/id1396556877?mt=2&app=podcast
spotify-podcast-badge-blk-grn-660x160

Google pod

https://soundcloud.com/user-959826757-301682914

listen_acast

listen_on_CAST_BOX-5049640

overcast

pocketcasts_medium_dark@2x

listen-on-playerfm-badge402x

listen-on-Stitcher-badge

Voit kuunnella podcastia myös tästä:

Ostan Asuntoja Podcast löytyy myös Audiblen kautta


Kiitos Ostan Asuntoja -sisällön mahdollistavalle sponsorille:

AsuntopehtooriAsuntopehtoori LKV:n toimintaperiaate on tuottaa lisäarvoa asuntosijoittajille vuokrasuhteen hallinnoinnin ja vuokravälityksen avulla.

Huolenpitopalvelussa Asuntopehtoori toimii asuntosijoittajan ammattimaisena kumppanina hoitaen kaiken koko vuokrasuhteen ajan. Vuokra maksetaan Asuntopehtoorin takaamana joka kuun 5. päivä.

Vuokravälityspalvelussa Asuntopehtoori hoitaa kaiken vuokrasopimuksen tekemiseen asti. Lisäarvolupauksen mukaisesti palkkioon sisältyy 12 kuukauden vuokratakuu.

Mikäli vuokraustoiminnan ydin kuuluu omiin vahvuuksiisi, voit vapauttaa aikaasi ulkoistamalla vuokravalvonnan rutiinit Asuntopehtoorille.

Asuntopehtoori on kasvanut asiakkaidensa mukana tarjoamaan palveluitaan koko Suomen alueelle. Lisätietoa palveluista ja kilpailukykyisistä hinnoista Asuntopehtoori, p. +358407772808

Asuntopehtoorin Blogista: Kannattaako asuntosijoittajan hajauttaa?

Välittävä asuntosijoittaja Marco Matrone Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #121

Asuntosalkenrakentaja ja Asuntopehtoori tiedottivat keskinäisen yhteistyön aloittamisesta


Lisätietoa mainituista lähteistä, podcastin vieraasta ja hänen ajatuksistaan:

Joonas Orava, Olli Turunen – Osta, vuokraa, vaurastu; Adlibris Sidottu, Adlibris E-kirja * 

Rentel

Henrik Raitasola LinkedIn


Kiitos Ostan Asuntoja Podcast -sponsorille:

Kiinnostaako sinua tarjota huolettomia uusia vuokrakoteja Suomen kasvukeskuksissa?

http://peabkoti.fi/avainasiakas

Peab on pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, joka suunnittelee ja rakentaa tutkitusti* parhaan asiakastyytyväisyyden uusia koteja.

Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla, ne suunnitellaan toimiviksi ja rakennetaan kunnolla täyttämään sijoitusasunnon omistajien tärkeimmät kriteerit. Huolettomuutta voi halutessaan lisätä ulkoistamalla vuokrauksen luotettavalle yhteistyökumppanille.

Ainoastaan avainasiakkaat saavat tiedon asuntosijoittajille suunnatuista erikoistarjouksista. Käy liittymässä helposti osoitteessa peabkoti.fi/avainasiakas

Lue Peabin sivuilta: Asuntosijoittaminen uudiskohteisiin

Video Peabin sivuilta: Asuntosijoittamisen tuotto – Joonas Orava

* Peab jo kolmatta neljättä kertaa peräkkäin ykkönen


Kuukauden tarjous naispuolisille Ostan Asuntoja -kanavien sisältöä kuluttaville: Vauras Asuntosijoittaja – Verkkovalmennus 9.4.-9.5.2020 suljetussa Facebook-ryhmässä valmentajana Terhi Majasalmi***

Kun ilmoittaudut helmikuun 2021 aikana saat Eroon rahahuolista -verkkovalmennuksen (Arvo 97 euroa) kaupan päälle!

***Epäkaupallinen yhteistyö eli saan hyvän mielen, jos tarjouksesta on hyötyä


Tuoretta tai ikivihreää tavaraa Ostan Asuntoja -tuuteista:

Neuvotteluperiaatteet motivoituneelta myyjältä ostettaessa – miten ostaa alle markkinahinnan? – YouTube #152

Sijoitusasunnon ostaminen alle markkinahinnan verkostoitumisen avulla – Blogi #240

Ostan Asuntoja YouTube -kanavan voi tilata tästä

TUOREIMMAT KIRJASUOSITUKSET

Marko kirjailija Kaarto feat. Jenni From the Block – Ostan Asuntoja Podcast #136 – linkki tarjoukseen 29,70 €

Mitä itsensä kehittämiskirjaa suosittelisit asuntosijoittajalle? – YouTube #147

Paljon suurempi kirja kuin asuntosijoittajan niche-strategiaopas: Joonatan Voltti – Airbnb Ansaitse Asunnollasi – Blogi #226

The Richest Man…7 parannuskeinoa asuntosijoittajan silmin – Blogi #224

The 7 Habits of … tehokkaalle asuntosijoittajalle – Blogi #223

Asuntosijoittaja ja filosofia – Blogi #217

10 kirjaa asuntosijoittajalle in English – Blogi #210

Asuntosijoittajalle 6 kirjaa opiskeltavaksi, jotta on valmiina 6 kuukauden päästä – Blogi #198


Kaupallinen varoitus *

Tämä linkki vie Suomea lähimmän Saksan Amazonin sivuille, jonka kielivalinnan voi muuttaa englanniksi ja jota kautta voi kokeilla Audiblea maksutta. Ensimmäinen äänikirja on ilmainen ja kokeilujakso kestää 1 kuukauden, jonka jälkeen kuukausimaksu on 9,95 € sisältäen yhden äänikirjan per kuukausi. 

Raitasola Osa 1

Video

Neuvotteluperiaatteet motivoituneelta myyjältä ostettaessa – miten ostaa alle markkinahinnan? – YouTube #152

Perusedellytys motivoituneiden myyjien kanssa onnistumiseksi lähtee asuntosijoittajasta itsestään. Asuntosijoittajan pitää nähdä itsensä myyjän ongelmien ratkaisijana, kun muita ongelman ratkaisijoita ei ole ilmaantunut paikalle auttamaan.

Käyn videolla 5 oleellista tekijää, miten neuvotella sijoituskohteen ostamisesta stressitilan seurauksena motivoituneen myyjän kanssa.

Väsynyt vuokranantaja – miten ostaa sijoitusasunto alle markkinahinnan osa 10 – YouTube #151


Kiitos Ostan Asuntoja -sisällön mahdollistavalle sponsorille:

sijoitusasunnot.com

Sijoitusasunnot.com tarjoaa hyvätuottoisia sijoitusasuntoja alle markkinahintojen ja arvokasta tietoa sekä ajankohtaisia näkemyksiä asuntosijoittamisesta. Käy katsomassa vuodelle 2021 päivittyneet nettisivut, uusimmat kohteet, liittymässä sähköpostilistalle, lataamassa ilmaiset asuntosijoittajan työkalut ja katsastamassa uusimmat artikkelit osoitteesta www.sijoitusasunnot.com.

Mitä voit odottaa Sijoitusasunnot.com:lta vuonna 2021?

Anttoni & Waltteri, Kerkkonen & Hiljanen Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #106

Tosi laadukas opas: Sijoitusasunnon valokuvaus ja kuvien editointi nykyaikaisella kännykälläKuukauden tarjous naispuolisille Ostan Asuntoja -kanavien sisältöä kuluttaville: Vauras Asuntosijoittaja – Verkkovalmennus 9.4.-9.5.2020 suljetussa Facebook-ryhmässä valmentajana Terhi Majasalmi***

Kun ilmoittaudut helmikuun 2021 aikana saat Eroon rahahuolista -verkkovalmennuksen (Arvo 97 euroa) kaupan päälle!

***Epäkaupallinen yhteistyö eli saan hyvän mielen, jos tarjouksesta on hyötyä


Tuoretta tai ikivihreää tavaraa Ostan Asuntoja -tuuteista:

Ammattimainen PK-yrityssijoittaja asuntosijoitusharrastaja Roope Pietilä Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #134

Ostan Asuntoja Podcastin kaikki jaksot

Ostan Asuntoja Podcastin voi tilata tästä

Sijoitusasunnon ostaminen alle markkinahinnan verkostoitumisen avulla – Blogi #240

Ostan Asuntoja YouTube -kanavan voi tilata tästä

TUOREIMMAT KIRJASUOSITUKSET

Marko kirjailija Kaarto feat. Jenni From the Block – Ostan Asuntoja Podcast #136 – linkki tarjoukseen 29,70 €

Mitä itsensä kehittämiskirjaa suosittelisit asuntosijoittajalle? – YouTube #147

Paljon suurempi kirja kuin asuntosijoittajan niche-strategiaopas: Joonatan Voltti – Airbnb Ansaitse Asunnollasi – Blogi #226

The Richest Man…7 parannuskeinoa asuntosijoittajan silmin – Blogi #224

The 7 Habits of … tehokkaalle asuntosijoittajalle – Blogi #223

Asuntosijoittaja ja filosofia – Blogi #217

10 kirjaa asuntosijoittajalle in English – Blogi #210

Asuntosijoittajalle 6 kirjaa opiskeltavaksi, jotta on valmiina 6 kuukauden päästä – Blogi #198


Kaupallinen varoitus *

Tämä linkki vie Suomea lähimmän Saksan Amazonin sivuille, jonka kielivalinnan voi muuttaa englanniksi ja jota kautta voi kokeilla Audiblea maksutta. Ensimmäinen äänikirja on ilmainen ja kokeilujakso kestää 1 kuukauden, jonka jälkeen kuukausimaksu on 9,95 € sisältäen yhden äänikirjan per kuukausi. 

Roope Pietilä Osa 1

Sijoitusasunnon ostaminen alle markkinahinnan verkostoitumisen avulla – Blogi #240

Sijoitusasuntoja on teoriassa mahdollista ostaa alle markkinahinnan omassa luolassaan eristäytyneenä pysyen ja sieltä korkeintaan nimimerkin takaa asuntosijoittamisen sosiaaliseen mediaan osallistuen. Silloin sulkee pois monia mahdollisuuksia. Verkostoituminen on yksi näistä mahdollisuuksista.

Verkostoitumalla itseään kokeneempien ja kokemattomien asuntosijoittajien kanssa mahdollistaa toisten kokemuksista oppimisen. Mitä paikallisempaa verkostoituminen on sitä enemmän sen avulla voi löytää yhteistyökumppaneita, urakoitsijoita ja tavarantoimittajia. Ja verkostojen kautta voi löytyä niitä alle markkinahintaisia asuntosijoituskohteita.

Suomen Vuokranantajien paikalliset tilaisuudet

Suomen Vuokranantajat järjestää erilaisia tapahtumia sekä valtakunnan että paikallisella tasolla. Alle markkinahintaisten kohteiden löytämisen kannalta parhaita verkostoitumistapahtumia ovat Vuokranantajien aluepäälliköiden järjestämät vuokranantajakabinetit. 

Koronan seurauksena kabinetteja on alettu järjestämään virtuaalisesti, joiden toivoisi jatkuvan fyysisten tapaamisten rinnalla tai yhtenä keinona etäosallistua fyysisiin tapahtumiin.

Oma seuraava verkostoitumistapahtumani on Satakunnan virtuaalikabinetti.

Asuntosijoittajien keskinäiset verkostoitumistilaisuudet

Samalla paikkakunnalla toimivien asuntosijoittajien ei tarvitse odottaa, että Vuokranantajien aluepäällikkö kutsuisi heidät virallisesti kokoon vaan vapaamuotoisempia kokoontumisia voi järjestää kuka tahansa.

Johanna “asunnot ei kiinnosta yhtään” Pietilä Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #85 kertoo, kuinka Jyväskylän paikalliset asuntosijoittajanaiset aloittivat keskenään lounastapaamiset. Ammattimainen PK-yrityssijoittaja asuntosijoitusharrastaja Roope Pietilä Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #134 kertoi, että naisten esimerkistä masentuneet miehet eivät enää kehdanneet mököttää kotona yksinään vaan kopioivat mallin ja tapaavat nyt hekin säännöllisesti asuntosijoittamisen parissa. 

Paikalliset asuntosijoittamista harjoittavat tai ymmärtävät kiinteistönvälittäjät

Valtaosa kiinteistönvälittäjistä toimii yhdellä toimintamallilla, jossa toimeksiantosopimuksen jälkeen kohteesta otetaan valokuvat ja se listataan tietoineen Oikotielle ja Etuoveen mahdollisimman suuren joukon nähtäväksi. Tässä ei ole mitään väärää, mutta alle markkinahintaisia asuntosijoituskohteita etsivä asuntosijoittaja hakkaa omaa päätään seinään ja turhauttaa näitä kiinteistönvälittäjiä yrittäessään muuttaa heidän toimintamalliaan omaansa sopivaksi.

Myyjien stressitilanteita ymmärtävän ja omaa toimintamalliaan niihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi sovittavan paikallisen kiinteistönvälittäjän kanssa verkostoituminen johtaa paljon todennäköisemmin alle markkinahintaisen kohteen löytämiseen kuin kaikkien välittäjien tasainen pommittaminen.


Kiitos Ostan Asuntoja -sisällön mahdollistavalle sponsorille:

Asuntosalkunrakentaja.fi

Asuntosalkunrakentaja.fi on asuntosijoittajille tarkoitettu sivusto, jossa voit tankata tietoa asuntosijoittamisella vaurastumisesta sekä artikkeleista että ladattavasta E-kirjasta. Voit myös liittyä sisäpiiriin, jota kautta pääset käsiksi hyviin sijoitusasuntoihin alle markkinahintojen. Tutustu sivustoon Asuntosalkunrakentaja.fi

Etukäteisvinkit uusista kohteista saa seuraamalla Asuntosalkunrakentajia Twitterissä tai Facebookissa.

Asuntosalkunrakentaja.fi Blogista: ”Sijoitusasunto-opas – Näin sijoitat asuntoihin vuonna 2021”

Pekka “Asuntosalkunrakentaja” Väänänen osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #24

Asuntosalkenrakentaja ja Asuntopehtoori tiedottivat keskinäisen yhteistyön aloittamisesta


Paikalliset asuntosijoittamista ymmärtävät pankkiirit

Monelle taloudelliseen ahdinkoon joutuneelle oma pankki on ensimmäinen paikka, johon mennään joko neuvottelemaan ongelmien ratkaisemisesta, tai joka huomaa, että ongelmia on tullut, kun lainanhoitomenoihin ei tililtä rahaa löydy.

Valtaosalle pankkiireista ei tule mieleen, että ratkaisu ongelmaan voisi löytyä saman pankin toisen asiakkaan eli asuntosijoittajan avustuksella. Omalle pankkiirille kannattaa muistuttaa tällaisesta mahdollisuudesta, jotta sopivan tilanteen tullessa pankkiirin kohdalle mahdollisten ratkaisujen joukosta löytyisi myös asuntosijoittajan puhelinnumero.

Paikalliset urakoitsijat, rakennusmateriaali- ja kodinkonekauppiaat 

Urakoitsijat tekevät remontteja ja juttelevat omistajien kanssa. Urakoitsijat hankkivat tarvikkeitaan paikallisilta rakennusmateriaalikauppiailta. Kodinkonekauppiaat toimittavat koneita ihmisten asuntoihin. Asuntojen omistajat purkavat stressihuoliaan asioidessaan urakoitsijoiden, rakennusmateriaali- ja kodinkonekauppiaiden kanssa. 

Kaikilla näillä toimijoilla voi olla asuntosijoittajan kannalta arvokas päivittyvä motivoituneiden myyjien tietopankki, joiden olemassaoloa he itse eivät tajua. Kaikki voivat olla ammattilaisia omassa toiminnassaan mutteivät keksi, että heidän tuttu asuntosijoittaja-asiakkaansa voisi olla ratkaisu heidän muiden asiakkaidensa stressiongelmiin, joita kuulevat säännöllisesti työssään.

Erikoisurakoitsijat, kuten kalmankäsittelijät, voivat olla haastavia remontteja pelkäämättömän asuntosijoittajan hyvä kumppani, jos kohteen omistaja haluaa sen myydä. 

Kerro siis kaikille näille, että olet asuntosijoittaja ja etsit erilaisia kohteita, jotka eivät päädy tai sovellu normaaliin kiinteistönvälittäjän prosessiin.

Tulevaisuuden isännöitsijät ja huoltoyhtiöt

Suomi on täynnä pieniä paikallisia isännöintitoimistoja ja huoltoyhtiöitä, jotka tuntevat paikalliset taloyhtiöt, urakoitsijat, pankkiirit ja kiinteistönvälittäjät. Ja näiltä isännöitsijöiltä ja huoltoyhtiöiltä harva asuntosijoittaja on koskaan kuullut yhdestäkään hyvästä asuntosijoitusdiilistä. 

Tämäkin verkostoitumiskeino tulee tulevaisuudessa mahdollistamaan alle markkinahintaisten sijoituskohteiden löytämisen, kun näitä kohteita työssään jatkuvasti kohtaavat isännöitsijät ja huoltoyhtiöt ymmärtävät, että siitä paikallisesta asuntosijoittajasta voisi löytyä ratkaisija johonkin ongelmaan, jos hän vain tietäisi sellaisen olemassaolosta.

Tukkukauppiaat

Jos kaikista edellä mainituista verkostoitumispaikoista motivoituneiden myyjien löytäminen vaatii asuntosijoittajalta itseltään aktiivista valistustyötä, tukkukauppiaiden osalta sitä ei tarvitse tehdä. He yrittävät päätyökseen löytää motivoituneita isompien asuntokokonaisuuksien myyjiä ja saattaa heitä yhteen alle markkinahintaisista kohteista kiinnostuneiden asuntosijoittajien kanssa.

Esimerkkejä tukkukauppiaista ovat Ostan Asuntoja -kanavien sisällöntuotannon sponsoreina pitkään mahdollistaneet Sijoitusasunnot.com ja Asuntosalkunrakentaja.fi. Molemmilla toimijoilla on sähköpostilista, johon liittymällä saa aina tiedot uusista kohteista. Suomen Asuntoneuvoja on kolmas esimerkki tukkukauppiaasta, jossa työskentelevät myös asuntosijoituskirjailijat Joonas Orava ja Marko Kaarto.

Myös matalampaa profiilia pitäviä tukkukauppiaita on, joilla ei ole julkista profiilia, jonka kautta voisi käydä sähköpostilistalle liittymässä. Tällaisten olemassaolosta voi kysellä verkostoitumalla paikallisesti tässä kirjoituksessa kuvatuilla tavoilla.

Marko kirjailija Kaarto feat. Jenni From the Block – Ostan Asuntoja Podcast #136

Kukaan ei tule erakon kotiluolaan tarjoamaan alle markkinahintaista sijoituskohdetta

Jos kukaan ei tiedä, että olet kiinnostunut asuntosijoittamisesta, tarjouksia alle markkinahintaisista kohteista on turha odottaa. Ne, jotka tietävät, että olet asuntosijoittaja, eivät välttämättä tiedä ja ymmärrä, että sijoitusasuntoja voi myydä ja ostaa ilman kiinteistönvälittäjän nettiin tekemää julkista ilmoitusta. 

Mitä enemmän verkostoituu ja kertoo, minkalaisista kohteista on kiinnostunut, sitä todennäköisempää on sellaisen kohteen löytyminen verkoston avulla: 

Jos olet motivoitunut myymään hyvälle vuokranantajalle ja pitkäjänteiselle kohdetta kehittävälle omistajalle kokonaisen kerrostalon tai sellaisen osake-enemmistön Raumalla tai Nokialla, harri@ostanasuntoja.com on kiinnostunut ostamaan.


Tuoretta tai ikivihreää tavaraa Ostan Asuntoja -tuuteista

Ammattimainen PK-yrityssijoittaja asuntosijoitusharrastaja Roope Pietilä Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #134

Ostan Asuntoja Podcastin kaikki jaksot

Ostan Asuntoja Podcastin voi tilata tästä

Väsynyt vuokranantaja – miten ostaa sijoitusasunto alle markkinahinnan osa 10 – YouTube #151

Ostan Asuntoja YouTube -kanavan voi tilata tästä

TUOREIMMAT KIRJASUOSITUKSET

Marko kirjailija Kaarto feat. Jenni From the Block – Ostan Asuntoja Podcast #136 – linkki tarjoukseen 29,70 €

Mitä itsensä kehittämiskirjaa suosittelisit asuntosijoittajalle? – YouTube #147

Paljon suurempi kirja kuin asuntosijoittajan niche-strategiaopas: Joonatan Voltti – Airbnb Ansaitse Asunnollasi – Blogi #226

The Richest Man…7 parannuskeinoa asuntosijoittajan silmin – Blogi #224

The 7 Habits of … tehokkaalle asuntosijoittajalle – Blogi #223

Asuntosijoittaja ja filosofia – Blogi #217

10 kirjaa asuntosijoittajalle in English – Blogi #210

Asuntosijoittajalle 6 kirjaa opiskeltavaksi, jotta on valmiina 6 kuukauden päästä – Blogi #198


Audible maksuton kokeilu

Tämä linkki vie Suomea lähimmän Saksan Amazonin sivuille, jonka kielivalinnan voi muuttaa englanniksi ja jota kautta voi kokeilla Audiblea maksutta. Ensimmäinen äänikirja on ilmainen ja kokeilujakso kestää 1 kuukauden, jonka jälkeen kuukausimaksu on 9,95 € sisältäen yhden äänikirjan per kuukausi. 

Marko kirjailija Kaarto feat. Jenni From the Block – Ostan Asuntoja Podcast #136

Nyt palataan elokuuhun 2015, jolloin Jenni Witikkala haastatteli esikoiskirjaansa valmistelevaa Marko Kaartoa. Jenni käy Markon kanssa läpi asuntosijoittamisen tärkeitä oppeja. Marko kertoo, miksi ylipäätään asuntosijoittaminen on hyvä sijoittamisen muoto ja millä eri tavoilla tähän omaisuuslajiin voikaan sijoittaa. Jaksossa pohditaan kassavirran ja arvonnousun painotuksia, käydään jälleenrahoituksen ja sijoitussuunnitelman merkitystä läpi, jutellaan ”korkoa korolle” -ilmiöstä ja tarjousten tekemisestä. 

Myös vuokraustoiminnasta ja hyvästä vuokranantajuudesta kuullaan Markon ajatuksia. Ja tammikuun kierroksesta, jossa tarjolla on muutakin kuin suklaata vuokralaisille.

Sijoita Asuntoihin! Aloita, kehity, vaurastu -kirjan saa toistaiseksi tästä linkistä hintaan 29,70 €, josta verottaja kustantaa 30 % vuokratuloista vähennyksen kautta ja kuuntelijalle jää 20,79 €. ***

***Epäkaupallinen yhteistyö, jossa kaikki hyöty menee Ostan Asuntoja Podcastin kuuntelijalle. Viikon päästä epäkaupalliseen ennakkotarjoukseen tulee Terhi Majasalmen pitämä asuntosijoittamisvalmennus. 


Ostan Asuntoja Podcast tilattavissa, ladattavissa ja kuunneltavissa kaikilla alustoilla: Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, SoundCloud ja Google Podcasts.

https://flatco.fi/palvelu/

Flatco, palvelu, jonka avulla hoidat toistuvat vuokranantajan rutiinit joustavasti ja tehokkaasti, tarjoaa kaikki jaksot kuunneltavaksi myös SoundCloudin kautta.


Kuuntele tämä jakso suoraan tästä ja pistä Ostan Asuntoja Podcast tilaukseen valitsemallasi alustalla

https://itunes.apple.com/fi/podcast/ostan-asuntoja-podcast/id1396556877?mt=2&app=podcast
spotify-podcast-badge-blk-grn-660x160

Google pod

https://soundcloud.com/user-959826757-301682914

listen_acast

listen_on_CAST_BOX-5049640

overcast

pocketcasts_medium_dark@2x

listen-on-playerfm-badge402x

listen-on-Stitcher-badge

Voit kuunnella podcastia myös tästä:


Kiitos Ostan Asuntoja -sisällön mahdollistavalle sponsorille:

Asuntosalkunrakentaja.fi

Asuntosalkunrakentaja.fi on asuntosijoittajille tarkoitettu sivusto, jossa voit tankata tietoa asuntosijoittamisella vaurastumisesta sekä artikkeleista että ladattavasta E-kirjasta. Voit myös liittyä sisäpiiriin, jota kautta pääset käsiksi hyviin sijoitusasuntoihin alle markkinahintojen. Tutustu sivustoon Asuntosalkunrakentaja.fi

Etukäteisvinkit uusista kohteista saa seuraamalla Asuntosalkunrakentajia Twitterissä tai Facebookissa.

Asuntosalkunrakentaja.fi Blogista: ”Sijoitusasunto-opas – Näin sijoitat asuntoihin vuonna 2020”

Pekka “Asuntosalkunrakentaja” Väänänen osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #24

Asuntosalkenrakentaja ja Asuntopehtoori tiedottivat keskinäisen yhteistyön aloittamisesta


Lisätietoa mainituista lähteistä, podcastin vieraasta ja hänen ajatuksistaan:

Matias “Profit & Fun” Savolainen Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #100

Joonas Orava, Olli Turunen – Osta, vuokraa, vaurastu; Adlibris Sidottu, Adlibris E-kirja * 

Axel “REIT” Aminoff Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #92

Marko Kaarto Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #74

Jenni Witikkala LKV, LVV, KTM www.jenniwitikkala.fi, puh. 0503076539, email jenni@snooa.fi


Kiitos Ostan Asuntoja Podcast -sponsorille:

Kiinnostaako sinua tarjota huolettomia uusia vuokrakoteja Suomen kasvukeskuksissa?

http://peabkoti.fi/avainasiakas

Peab on pohjoismainen yhteiskuntarakentaja, joka suunnittelee ja rakentaa tutkitusti* parhaan asiakastyytyväisyyden uusia koteja.

Asunnot sijaitsevat hyvillä paikoilla, ne suunnitellaan toimiviksi ja rakennetaan kunnolla täyttämään sijoitusasunnon omistajien tärkeimmät kriteerit. Huolettomuutta voi halutessaan lisätä ulkoistamalla vuokrauksen luotettavalle yhteistyökumppanille.

Ainoastaan avainasiakkaat saavat tiedon asuntosijoittajille suunnatuista erikoistarjouksista. Käy liittymässä helposti osoitteessa peabkoti.fi/avainasiakas

Lue Peabin sivuilta: Asuntosijoittaminen uudiskohteisiin

Video Peabin sivuilta: Asuntosijoittamisen tuotto – Joonas Orava

* Peab jo kolmatta neljättä kertaa peräkkäin ykkönen


Tuoretta tai ikivihreää tavaraa Ostan Asuntoja -tuuteista:

Väsynyt vuokranantaja – miten ostaa sijoitusasunto alle markkinahinnan osa 10 – YouTube #151

Alle markkinahinnan ostamisen perusajatus – Blogi #239

Ostan Asuntoja YouTube -kanavan voi tilata tästä

TUOREIMMAT KIRJASUOSITUKSET

Mitä itsensä kehittämiskirjaa suosittelisit asuntosijoittajalle? – YouTube #147

Paljon suurempi kirja kuin asuntosijoittajan niche-strategiaopas: Joonatan Voltti – Airbnb Ansaitse Asunnollasi – Blogi #226

The Richest Man…7 parannuskeinoa asuntosijoittajan silmin – Blogi #224

The 7 Habits of … tehokkaalle asuntosijoittajalle – Blogi #223

Asuntosijoittaja ja filosofia – Blogi #217

10 kirjaa asuntosijoittajalle in English – Blogi #210

Asuntosijoittajalle 6 kirjaa opiskeltavaksi, jotta on valmiina 6 kuukauden päästä – Blogi #198


Kaupallinen varoitus *

Tämä linkki vie Suomea lähimmän Saksan Amazonin sivuille, jonka kielivalinnan voi muuttaa englanniksi ja jota kautta voi kokeilla Audiblea maksutta. Ensimmäinen äänikirja on ilmainen ja kokeilujakso kestää 1 kuukauden, jonka jälkeen kuukausimaksu on 9,95 € sisältäen yhden äänikirjan per kuukausi. 

Video

Väsynyt vuokranantaja – miten ostaa sijoitusasunto alle markkinahinnan osa 10 – YouTube #151

Toistuvat epäonnistumiset vuokralaisvalinnassa tai muutenkin stressaantuneeseen elämäntilanteeseen osuva vuokransa maksamatta jättänyt ja asuntoa tuhonnut häädetty vuokralainen voivat saada vuokranantajan tilanteeseen, jossa ajatus sijoitusasunnosta mahdollisimman nopeasti eroon pääsemisestä toisi suuren helpotuksen tunteen.

Tällä kertaa käsitellään tapausta, jossa vapautetaan vuokraustoimintaan kyllästynyt ja väsynyt vuokranantaja stressistä ja saadaan vastapalveluksena ostettua sijoitusasunto alle markkinahinnan.

Hinnoitteluvirhe – miten ostaa sijoitusasunto alle markkinahinnan osa 9 – YouTube #150


Kiitos Ostan Asuntoja -sisällön mahdollistavalle sponsorille:

AsuntopehtooriAsuntopehtoori LKV:n toimintaperiaate on tuottaa lisäarvoa asuntosijoittajille vuokrasuhteen hallinnoinnin ja vuokravälityksen avulla.

Huolenpitopalvelussa Asuntopehtoori toimii asuntosijoittajan ammattimaisena kumppanina hoitaen kaiken koko vuokrasuhteen ajan. Vuokra maksetaan Asuntopehtoorin takaamana joka kuun 5. päivä.

Vuokravälityspalvelussa Asuntopehtoori hoitaa kaiken vuokrasopimuksen tekemiseen asti. Lisäarvolupauksen mukaisesti palkkioon sisältyy 12 kuukauden vuokratakuu.

Mikäli vuokraustoiminnan ydin kuuluu omiin vahvuuksiisi, voit vapauttaa aikaasi ulkoistamalla vuokravalvonnan rutiinit Asuntopehtoorille.

Asuntopehtoori on kasvanut asiakkaidensa mukana tarjoamaan palveluitaan koko Suomen alueelle. Lisätietoa palveluista ja kilpailukykyisistä hinnoista Asuntopehtoori, p. +358407772808

Asuntopehtoorin Blogista: Kannattaako asuntosijoittajan hajauttaa?

Välittävä asuntosijoittaja Marco Matrone Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #121

Asuntosalkenrakentaja ja Asuntopehtoori tiedottivat keskinäisen yhteistyön aloittamisestaTuoretta tai ikivihreää tavaraa Ostan Asuntoja -tuuteista:

Ammattimainen PK-yrityssijoittaja asuntosijoitusharrastaja Roope Pietilä Osa 1 – Ostan Asuntoja Podcast #134

Ostan Asuntoja Podcastin kaikki jaksot

Ostan Asuntoja Podcastin voi tilata tästä

Alle markkinahinnan ostamisen perusajatus – Blogi #239

Ostan Asuntoja YouTube -kanavan voi tilata tästä

TUOREIMMAT KIRJASUOSITUKSET

Mitä itsensä kehittämiskirjaa suosittelisit asuntosijoittajalle? – YouTube #147

Paljon suurempi kirja kuin asuntosijoittajan niche-strategiaopas: Joonatan Voltti – Airbnb Ansaitse Asunnollasi – Blogi #226

The Richest Man…7 parannuskeinoa asuntosijoittajan silmin – Blogi #224

The 7 Habits of … tehokkaalle asuntosijoittajalle – Blogi #223

Asuntosijoittaja ja filosofia – Blogi #217

10 kirjaa asuntosijoittajalle in English – Blogi #210

Asuntosijoittajalle 6 kirjaa opiskeltavaksi, jotta on valmiina 6 kuukauden päästä – Blogi #198


Kaupallinen varoitus *

Tämä linkki vie Suomea lähimmän Saksan Amazonin sivuille, jonka kielivalinnan voi muuttaa englanniksi ja jota kautta voi kokeilla Audiblea maksutta. Ensimmäinen äänikirja on ilmainen ja kokeilujakso kestää 1 kuukauden, jonka jälkeen kuukausimaksu on 9,95 € sisältäen yhden äänikirjan per kuukausi. 

Roope Pietilä Osa 1

Rahamedia

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

Asuntopehtoori LKV

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

Suomen Hypoteekkiyhdistys

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

Sijoitusasunnot – Parhaat asuntosijoituskohteet

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

Osta, vuokraa, vaurastu

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

Asuntosalkunrakentaja.fi – Parhaat sijoitusasunnot

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

Sijoitusovi.com

Viisastu asuntosijoittamisesta

Suomen Vuokranantajat

Hyvän Asukaskokemuksen Vuokrakoteja

%d bloggaajaa tykkää tästä: